b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

265. Veseud (Szászvessződ, Wassid, Wasseid, Wassit), denumirea veche românească Veseud-Şeica, comuna Slimnic

 

Anul primei atestări scrise: 1326; Akus filiorum Michaelis nobilum de Hydegwyz.[1]

 

            1. D. Popa aminteşte o aşezare Wietenberg în hotarul localităţii.

Bibliografie: Popa 2001, p. 420.

 

2. De pe hotarul localităţii provin 2 piese meta, precum şi o râşniţă întreagă (meta şi catillus) aflate în colecţiile MNB.

Bibliografie: Branga 1970, p. 43, 44; Popa 2001, p. 421.

 

            3. Vechea biserică medievală cu hramul Sf. Nikolaus a fost demolată în anul 1863 după ce cu un an înainte se prăbuşise turnul afectând grav întregul edificiu.

Între 1863 şi 1877 se adună bani pentru ridicarea unei noi biserici, de remarcat fiind o donaţie de 200 de taleri venită din partea regelui Wilhelm I al Prusiei în anul 1871.

Noua biserică edificată în stil eclectic este orientată N-S şi pe alt loc decât vechea biserică, ale cărei urme se mai vedeau în secolul XX în cimitirul luteran, în apropierea pietrei de mormânt a ultimului preot ce a slujit în vechiul edificiu; Johann Georg Oberth †1866.

Din vechea biserică se mai păstrează două clopote, unul ornamentat cu scuturi heraldice şi databil în secolul XV, celălalt, mai mic, fiind turnat în anul 1643 de meşterul Antonius Uten din Sibiu.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 785.

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 406.