b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

261. Vărd (Vérd, Werdt, Wierd, Verendia), comuna Chirpăr

 

Anul primei atestări scrise: 1319; ecclesia sanctae Mariae de Wert.[1]

 

            1. Pe locul numit Sawer Nak, pe malul stâng al Hârtibaciului, s-au găsit, în anul 1876, patru topoare de cupru (unul întreg, cu braţele în cruce, şi alte trei fragmentare; CSS).

În acelaşi loc s-au descoperit şi fragmente ceramice dintr-o epocă neprecizată (Hampel afirmă că de aici provine şi un celt).

Bibliografie: Gooss 1876, p. 62; Hampel 1886, p. 60; Marţian 1920, p. 731; Roska 1942, p. 304, nr. 70; Vulpe 1975, fig. 24/178-179; Kalmar 1999, p. 192; Popa 2001, p. 419, 420.

 

            2. Dintr-un loc neprecizat de pe teritoriul satului provine un topor de bronz cu aripioare.

Bibliografie: Hampel 1896, p. 28.

 

            3. Pe locul Towern s-au descoperit un topor de piatră, un ac de bronz cu proeminenţe, un celt de bronz (sfârşitul epocii bronzului), trei fragmente de greutăţi de lut, o ceaşcă de lut (Ha) şi fragmente ceramice ornamentate prin stampilare (a doua vârstă a fierului).

            Acul cu proeminenţe şi patru bucăţi de bronz brut au fost achiziţionate de la preotul din Vărd în anul 1883. Acestea formează depozitul Vărd II (MNB).

            De aici provine şi ceramică provincială romană.

Bibliografie: Horedt 1944, p. 109; Petrescu-Dâmboviţa 1977, p. 160; Popa 2002, p. 212; Popa 2001, p. 419, 420.

 

            4. Pe locul Ueshet s-a descoperit, în anul 1865, un depozit de bronzuri din perioada de tranziţie de la epoca bronzului la prima epocă a fierului. Depozitul a primit denumirea de Vărd I (MNB).

            Depozitul face parte din seria Moigrad-Tăuteu din secolul X î.Chr., Ha B1.

Bibliografie: Gooss 1876, p. 59-60; Tocilescu 1880, p. 805, 821, 824; Marţian 1920, nr. 730; 1921, nr. 731; Roska 1942, p. 304, nr. 70; Rusu 1963, p. 209, nr. 37; Petrescu-Dâmboviţa 1977, p. 137.

 

            5. Dintr-un loc necunoscut (probabil din punctul 3) provine o urnă cu capac, înaltă de 20 cm, având culoarea cenuşie şi două fragmente ceramice cu încrustaţie în benzi ondulate, din epoca romană.

D. Popa aminteşte despre existenţa unui vicus roman.

Bibliografie: Fronius 1882, p. 108; Popa 2000, p. 183; 2001, p. 421, 423.

 

            6. Biserica veche a fost ridicată în secolul XIII, în stil romanic iar în documentul de atestare a localităţii, datat 1319, se pomeneşte şi biserica cu hramul Sf. Maria.

Turnul clopotniţă pare să fie adosat faţadei de V, în secolul XIV.

Aspectul actual al edificiului se datorează amplelor lucrări de construcţie din anul 1853, când întreaga parte de E a bisericii este modificată.

Fortificaţia din jurul bisericii a avut plan aproape dreptunghiular şi era întărită cu două turnuri, unul în E, celălalt în SV. O parte a fortificaţiei se prăbuşeşte în anul 1877, iar cea mai mare parte se demolează în anii 1924 şi 1953-1954, astfel încât, actualmente, în teren nu mai sunt vizibile decât nişte urme de ziduri, la V de biserică.

Bibliografie: Horwath 1936, harta; Fabini 1998, p. 802-803.

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 325.