b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

259. Valea Viilor (Nagybaromlaka, Boromlak, Wurmloch, Wormloch, Worumlaka, Barlak), denumirea veche românească Vorumloc, comună

 

Anul primei atestări scrise: 1305; terrae seu villae . . . Baromlak.[1]

 

            1. În locuri neprecizate de pe teritoriul satului s-au descoperit:

a) O secure de piatră neolitică (MM).

Bibliografie: Gooss 1876, p. 63; Tocilescu 1880, p. 781; Roska 1942, p. 186, nr. 9.

 

b) O brăţară din bronz şi o altă piesă de bronz cu utilitate nedefinită, ambele de la începutul epocii fierului.

Bibliografie: Gooss 1876, p. 63.

 

c) O fibula de bronz.

Bibliografie: MA.

 

d) O statuie a Iunonei.

Bibliografie: Popa 2000, p. 194.

 

            2. Pe locul numit Hall s-au descoperit, în anul 1875, două vase de lut, acoperite cu o lespede de piatră, aşezate unul într-altul.

Alături de acestea s-a mai descoperit un topor de bronz cu gaură de fixare în coadă.

Complexul arheologic datează, după toate probabilităţile, din epoca bronzului.

Bibliografie: Gooss 1876, p. 63; Téglás 1887, p. 199; Roska 1942, p. 186, nr. 9.

 

            3. În albia râului Vorumloc s-a descoperit o fibulă împreună cu un ac de bronz, parte a unui mormânt din a doua epocă a fierului, după câte se pare. Fibula a fost datată greşit Latčne A.

Bibliografie: Gooss 1876, p. 63; Pârvan 1926, p. 551; Nestor 1937-1940, p. 180; Horedt 1947, p. 96.

 

            4. D. Popa aminteşte existenţa aici a două vicus-uri romane, unul la intrarea în localitate dinspre Copşa Mică, înainte de fostele grajduri CAP, şi altul, pe aceeaşi vale, dar în amonte de sat.

La aproximativ 2 km SV de sat s-au descoperit blocuri de piatră fasonată şi urme ale unui strat de cultură provincial roman.

Bibliografie: Popa 2000, p. 183; 2002, p. 211.

 

            5. Pe un deal numit Pfaffenburg (Cetatea Popilor), ce se ridică la SE de sat, în direcţia Motiş, este menţionată o fortificaţie din care se mai distinge valul de pământ, dar şi urme de piatră şi cărămidă zidită.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 826.

 

            6. Fundaţii ce ţin de o primă biserică, edificată în secolul XIV, au fost descoperite cu prilejul cercetărilor arheologice întreprinse în anul 1970, pe latura de N a actualei biserici.

Acest prim edificiu de cult, este menţionat documentar în anul 1414 ca purtând hramul Sf. Petrus.

Biserica actuală a fost construită suprapunând parţial vechea construcţie, la cumpăna secolelor XV-XVI, ca biserică sală în stil gotic.

În navă se ridică pilaştrii angajaţi pe care se sprijină bolta în reţea, iar între navă şi cor se ridică un arc triumfal profilat în stil gotic.

În cor, în peretele de N, se găseşte o nişă sacramentară realizată în stilul goticului târziu, datată 1504, în a cărei timpan este reprezentat Iisus suferind, peste care se poate citi o inscripţie.[2]

Noul edificiu este dotat cu elemente defensive specifice acestei perioade. Portalurile de N şi de S sunt întărite şi prevăzute cu herse iar deasupra navei se amenajează un etaj de luptă. Corul este transformat în turn prin îngroşarea zidurilor la bază şi construirea a trei etaje zidite din cărămidă ce se sprijină pe arcade aşezate pe contraforţi. Sub arcade se deschid guri de smoală iar un al patrulea nivel de luptă din lemn cu coridor de luptă deschis încheie construcţia defensivă.

Şi turnul clopotniţă este întărit prin îngroşarea zidurilor, închiderea portalului de V şi sprijinirea cu contraforţi masivi, pe care se sprijină arcele cu guri de smoală ale galeriei de luptă.

Se pare că în incintă a mai existat o capelă, menţionată documentar în anul 1446, cu hramul Sf. Cyriakus.

Fortificaţia din jurul bisericii este ridicată în secolele XV-XVI, dar traiectul ei oval, poate indica folosirea unor fundaţii mai vechi, probabil ale unei incinte ce înconjura prima biserică.

Zidul de incintă este înalt de 6 m, iar galeria de luptă este acoperită şi sprijinită pe arce de zidărie.

Pe partea de V, se ridică o fortificaţie de poartă cu aspect bastionar, cu culoarul de culisare a hersei încă păstrat. Incinta mai este întărită cu două bastioane pe N şi S şi un turn pe partea de E.

După secolul XVI, se adosează pe interiorul zidului de incintă, cămări de provizii.

Bibliografie: Roth 1905, p. 105; Horwath 1931, p. 74-77; Vătăşianu 1959, p. 596; Treiber 1971, p. 165; Drăguţ 1979, p. 127; Fabritius-Dancu 1980, pl. 52; Gheorghiu 1985, p. 185; Fabini 1998, p. 823-826.

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 230.

[2] „christus salvator mundi”