b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

249. Valchid (Válhid, Waldhüten, Waldhâdjn, Waldhodia), comuna Hoghilag

 

Anul primei atestări scrise: 1345; villa Waldhyd.[1]

 

            1. În hotar au fost semnalate de către Draşovean urme eneolitice ale culturii Petreşti.

Bibliografie: Kalmar 1999, p. 191.

 

            2. La S de colina Haveş, apele pârâului Valchid au dezvelit fragmente ceramice celtice lucrate la roată şi dacice lucrate la mână (secolele II-I î.Chr.).

Bibliografie: Blăjan-Togan 1978, p. 48.

 

3. Edificiul de cult a fost construit în secolul XIV ca biserică sală fără turn, în stil gotic, cu cor poligonal şi nava centrală tăvănită.

În anul 1390, biserica este pomenită în documentele papale ca purtând hramul Sf. Andreas.

În secolul XV, au loc lucrări de construcţie fiind amenajat portalul de V în stil gotic, cu colonete şi baghete ce se încrucişează la închiderea arcului şi sunt flancate de piloni angajaţi ce se încheie cu fiale şi flori de crin.

În timpanul portalului este inscripţionat anul 1441.

În secolul XVI, se bolteşte corul pe nervuri în reţea ce poartă inscripţionat anul 1507 şi se construieşte o sacristie pe latura sa de N.

La începutul secolului XVII, apare necesitatea unor refaceri după distrugerile provocate în anul 1605 de trupele secuieşti.

Modificări importante ale edificiului se produc în secolul XIX, când nava este acoperită cu o boltă sprijinită pe pilaştrii cu ornamentaţie clasicistă.

În anul 1916 se prăbuşeşte bolta sacristiei şi este înlocuită cu un tavan din scândură cu stuc.

Fortificaţiile destul de bine păstrate din jurul bisericii, datează din secolele XV-XVI şi formează o incintă cu plan poligonal neregulat.

În partea de E se ridică turnul masiv de poartă, folosit şi drept turn clopotniţă. Turnul are galerie de luptă din lemn scoasă în consolă pe grinzi şi păstrează culoarul de culisare a hersei.

Alte patru turnuri întăreau zidul de incintă cu o înălţime iniţială de 10 m şi galerie de luptă acoperită, sprijinită pe console din lemn.

Pe partea de S se ridica un turn masiv cu galerie de luptă şi guri de smoală realizate din zidărie. Acest turn s-a prăbuşit la începutul secolului XX şi nu a mai fost reclădit.

Pe partea de SV se deschide o intrare pietonală protejată de un turn ce poartă o inscripţie.[2] Turnul are ambrazuri şi o gură de smoală deasupra intrării prevăzute cu punte mobilă.

Turnurile de V şi N au cinci etaje şi sunt prevăzute cu nişe şi ambrazuri de tragere.

Bibliografie: Horwath 1931, p. 54; Vătăşianu 1959, p. 544-545, 575; Fabritius-Dancu 1980, pl. 71; Gheorghiu 1985, p. 177; Fabini 1998, p. 777-779.

 

 [1] Scheiner 1926, p. 154.

[2] „Gehet ein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist enge und der Weg ist schmal, der zum Leben führt” (Intraţi prin poarta strâmtă, căci strâmtă este poarta şi drumul vieţii îngust)