b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

247. Underten (Undyrft), pustietate în hotarul localităţii Alţâna

 

Anul primei atestări scrise: 1526; Undyrft.[1]

 

            1. Într-un document din anul 1543 se menţionează că satul a fost distrus cu ani în urmă de turci, iar ogoarele au fost împărţite aşezărilor din jur: Alţâna, Nocrih şi Chirpăr.

În perioada 1986-1990 pustietatea a fost cercetată arheologic de un colectiv format din Th. Nägler, M. Rill şi J. Nikolaus. Satul dispărut a fost identificat la E de Alţâna, pe vechiul drum ce lega Sibiul de Agnita, de-a lungul pârâului ce curge spre Nocrih.

Pe o înălţime din imediata apropiere au fost identificate urmele unei biserici cu altar semicircular.

În aşezare au fost cercetate fundaţiile unei case de locuit şi au fost recuperate materiale ceramice medievale.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 20-21.

 

 [1] Müller 1934, p. 44.