b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

237. Topârcea (Toporcsa, Toporc, Tschapertsch, Kapacha, Schaporcha), localitate componentă a oraşului Ocna Sibiului

 

Anul primei atestări scrise: 1309; Paulus, plebanus de Kapcha.[1]

 

            1. La locul numit Valea lui Jan, sub Dealul Cămării, în imediata apropiere a râului, au fost descoperite fragmente ceramice neolitice, aparţinând – probabil –, culturii Petreşti.

            Pe acelaşi teritoriu au fost descoperite fragmente ceramice databile în epoca romană, provenind dintr-un vicus.

Bibliografie: Popa 2000, p. 182.

 

            2. Ziduri de piatră, cărămizi, material tegular şi resturi specifice perioadei romane au fost descoperite în punctele: Pârâul Şipotului, Dealul Comorii şi Lunca lui Zav.

Bibliografie: Popa 2002, p. 199.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 240.