b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

243. Ţichindeal (Cikendál, Ziegenthal, Zickenthal, Tsakeln, Zakelnduel), comuna Nocrich

 

Anul primei atestări scrise: 1350-1359; possessio Chekendal.[1]

 

1.       Aşezare a culturii Noua.

Bibliografie: Popa-Boroffka 1996; Popa 2001, p. 420.

 

2. Pe teritoriul localităţii se află un vicus roman. De aici provin trei fibule şi alte obiecte mărunte. Aşezarea se află pe valea Rotbavului, la aproximativ 4 km în amonte de vărsarea acestuia în Hârtibaci.

Bibliografie: Protase 2000, p. 24, 201; Popa 2000, p. 182, 194, 214; 2001, p. 423; 2002, p. 203-205.

 

            3. Pe un promontoriu ce domină satul dinspre SE, se află în ruină vechea biserică numită biserica ungurească.

Bibliografie: Rusu şi colab. 2000, p. 273.

 

            4. Biserica ortodoxă a satului este databilă pe baza picturilor murale, extrem de valoroase, în secolul XVII.

Bibliografie: Rusu şi colab. 2000, p. 273.

 

5. Schit ortodox de maici înfiinţat în anul 1990.

Bibliografie: Rusu şi colab. 2000, p. 273.

 

 [1] Scheiner 1926, p. 159.