b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

231. Tălmaciu (Nagytalmács, Talmesch, Tolmisch, Talmesch, Thalmaczmus), oraş

 

Anul primei atestări scrise: 1265; comes Corlardus de Tolmach.[1]

 

            1. Pe teritoriul localităţii, aproape de vărsarea Râului Sadului în Olt, s-a descoperit un topor de piatră.

Bibliografie: Müller 1887, p. 120.

 

            2. Tot pe teritoriul oraşului se semnalează un alt topor de piatră eneolitic (MNB).

Bibliografie: Müller 1887, p. 120.

 

            3. În colecţia M. Kindriş se află o sabie de bronz databilă la sfârşitul epocii bronzului.

Bibliografie: Informaţie A. Georgescu.

 

            4. Tot de aici se cunoaşte şi un brăzdar de plug din perioada daco-romană şi alte piese agricole – fără precizări topografice.

Bibliografie: Pârvan 1926, p. 495; Canarache 1950, p. 99; Popa 2002, p. 194.

 

            5. În anul 1886 aici s-a descoperit o fibulă romană de bronz (MNB).

Bibliografie: Horedt 1937, p. 188-189; Popa 2000, p. 193; 2002, p. 194.

 

            6. Pe aici trece drumul roman spre Apulum. Urmele lui erau vizibile în secolul trecut pe panta dealului pe care se află fortăreaţa medievală, precum şi la V de oraş, în arături, pe dreapta actualei şosele spre Sibiu.

Bibliografie: Neigebaur 1851, p. 274, nr. 4; Gooss 1876, p. 112-113; Christescu 1929, p. 102; 1937, p. 108.

 

            7. Turnul rotund din mijlocul oraşului, astăzi distrus, nu este de epocă romană cum s-a afirmat, el aparţinând mănăstirii cu hramul Sf. Nikolaus, incendiată în anul 1369 de voievodul muntean Vlaicu.

Bibliografie: Neigebaur 1851, p. 274, nr. 3; Gooss 1876, p. 112-113; Buday 1916, p. 10-11; Marţian 1920, p. 676; Christescu 1929, p. 121; Horedt 1937, p. 188-189; Fabini 1998, p. 724; Rusu şi colab. 2000, p. 259; Zimmermann şi colab., UB, II, p. 333.

 

            8. Nu există nici un castru roman pe malul râului Sadu. Ceea ce Ackner considera că ar fi latura unui castru roman este, mai degrabă, un dig de dată mult mai recentă.

D. Popa consideră că aici s-ar putea să existe un vicus roman.

Bibliografie: Neigebaur 1851, p. 274, nr. 3; Gooss 1876, p. 112-113; Király 1893-1894, p. 425; Buday 1916, p. 10-11; Marţian 1920, p. 676; Christescu 1929, p. 121; Horedt 1937, p. 188-189; Popa 2000, p. 181.

 

            9. Între localităţile Tălmaciu şi Boiţa, la confluenţa Cibinului cu Oltul, pe culmea din faţa intrării spre Pasul Turnu-Roşu, este cetatea Tălmaciu (Talmácsváro, Landskrone) din epoca medievală, zidită cu mortar şi piatră la 1370.

În 1453 regele Vladislav dăruieşte cetatea şi alte pertinenţe celor Şapte Scaune, cu condiţia de a fi demolată până în temelii. Probabil această clauză nu a fost respectată, căci în anul 1489, Matia Corvinul porunceşte din nou demolarea cetăţii şi nici cu acest prilej ordinul nu este respectat din moment ce încă în anul 1535, zidurile oferă protecţie armatei conduse de Ştefan Mailath.

Bibliografie: Teutsch 1883, p. 127-129; Marţian 1920, p. 676; 1921, p. 42; Horedt 1941a, p. 594-595; Vătăşianu 1959, p. 267; Niedermaier 1975, nr. 377; Fabini 1998, p. 725.

 

            10. Biserica veche a localităţii a fost construită în secolul XIII, ca bazilică romanică, din care s-au păstrat foarte puţine elemente: arcul triumfal, pilaştrii dintre nave şi porţiuni ale zidurilor de E ale navelor laterale.

Între anii 1829-1831, biserica a fost radical reconstruită dobândind aspectul actual.

Ruine ale fortificaţiei ce înconjura odinioară biserica se mai pot identifica în teren.

Bibliografie: Horwath 1936, harta; Vătăşianu 1959, p. 267; Fabini 1998, p. 722-724.

 


 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 95.