b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

226. Şomartin (Mártonhegy, Martinsberg, Märtelsberg, Mirtesbärch, Mons Martini), comuna Bruiu

 

Anul primei atestări scrise: 1307; possessio Martonhegy.[1]

 

            1. Pe locul numit Paro Suarez s-a descoperit în anul 1887 un depozit de bronzuri într-un vas de lut, cuprinzând următoarele obiecte:  trei celturi, patru cupe, două fragmente dintr-un topor de fier, fragmente dintr-o lance de fier, fragmente dintr-o placă rotundă de aramă cu marginile ridicate, opt fragmente din vasul în care au fost depozitate obiectele.

Depozitul datează din perioada hallstattiană şi face parte din seria Şomartin-Vetiş (secolul VIII î.Chr.), Ha B3.

Bibliografie: Reinecke 1899a, p. 521; Pârvan 1926, p. 319, 389; Holste 1941, p. 251; Roska 1942, p. 171, nr. 150; Horedt 1944, p. 100, 109; 1945-1947, p. 7-15; Rusu 1963, p. 210, nr. 13; Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 146.

 

            2. Urmele antice semnalate la Goldberg, între Feldioara şi Şomartin, constau din urmele unei fortificaţii cu val de pământ în care s-au descoperit fragmente de ceramică, arme şi monede imperiale romane, unele din aur. Cetatea datează, probabil, din perioada medievală.

Bibliografie: Ackner 1856, p. 28; Ipaly 1861, p. 246-247; Gooss 1876, p. 74; Bielz 1899, p. 9; Marţian 1920, p. 255.

 

3. Biserica a fost construită în secolul XIII ca bazilică romanică cu turnul situat la V. Din acest edificiu, purtând hramul Sf. Martin, s-au păstrat turnul de V, cu o tribună la al doilea nivel, arcul triumfal profilat şi portalul de V.

În perioada gotică se demolează absida semicirculară iar corul se încheie poligonal şi se sprijină cu contraforţi pe colţuri.

În secolul XV, în cadrul lucrărilor de fortificare, deasupra corului se ridică o galerie de luptă prevăzută cu ambrazuri şi guri de smoală ce se deschid sub arcade de zidărie sprijinite pe contraforţii gotici. Cu acelaşi prilej, turnul clopotniţă este întărit cu o galerie de luptă în paiantă, sprijinită pe console din bârne.

Planul bazilical este modificat în secolul XVIII prin supraînălţarea colateralelor şi construirea unor tribune zidite, ca şi prin boltirea navei centrale cu sprijin pe pilaştrii cu ornamentaţie neoclasică.

Fortificaţia din jurul bisericii a fost demolată în secolul XIX, dar pe baza unei gravuri, realizate la începutul aceluiaşi secol, se poate deduce că zidul de incintă urma un traiect dreptunghiular, probabil pe perimetrul actualului gard împrejmuitor, fiind întărit pe partea de NV cu un turn.

Bibliografie: Horwath 1936, harta; Fabritius-Dancu 1980, pl. 23; Gheorghiu 1985, p. 179; Fabini 1998, p. 459-461.

 

 [1] DIR, C, XIV, III, p. 389; Suciu 1966, p. 176.