b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

225. Şoala (Sálya, Schaal, Schal, Schalendorf, Schuel, Villa Sauli, Seol), comuna Axente Sever

 

Anul primei atestări scrise: 1331; possessio Saal.[1]

 

            1. O monetă de bronz de la Antoninus Pius (CM).

Bibliografie: *** 1881-1982, p. 24; Popa 2000, p. 215; 2002, p. 190.

 

            2. O capelă romanică existase aici în secolul XIII şi a fost înglobată ulterior în turnul de N al fortificaţiei. Din acest edificiu se mai păstrează un fragment din peretele de V şi o parte din absida semicirculară.

Din biserica gotică de tip sală, ridicată la mijlocul secolului XV cu hramul Sf. Ursula, s-a păstrat doar corul mare, cu trei travee boltite pe nervuri.

Nava a suferit modificări multiple, ultima între anii 1832-1834, când edificiul a dobândit aspectul actual.

Pe partea de S a edificiului s-a adăugat un turn.

În cor se păstrează o valoroasă cristelniţă din piatră ornamentată în stil renascentist şi datată 1527.

Zidul de incintă cu traiect poligonal din jurul edificiului s-a construit în secolele XV-XVI şi a fost întărit cu un turn de flancare a intrării pe partea de SV şi un bastion cu trei etaje de luptă pe partea de E.

Turnul de N, ce înglobează părţi ale fostei capele romanice este ridicat într-o a doua etapă, ca şi zidurile ce unesc biserica cu curtina pe partea de N, despărţind incinta în două părţi.

Un obiectiv interesant este şi casa parohială, menţionată documentar în anul 1414 şi unde pe o grindă se păstrează inscripţionat anul 1525.

Bibliografie: Horwath 1931, p. 72-74; Vătăşianu 1959, p. 575; Fabini 1998, p. 645-548.

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 441.