b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

224. Şmig (Somogyom, Schmieg, Schmiegen, Sumugus), comuna Aţel

 

Anul primei atestări scrise: 1317; satul Sumugun este menţionat ca aparţinând banului Simon.[1]

 

            1. La S de sat, spre Alma, s-a găsit întâmplător un topor eneolitic de aramă cu braţe în cruce (MTM) şi unelte din piatră.

Bibliografie: Téglás 1888, p. 118; 1892, p. 407; Roska 1942, p. 249, nr. 76; Vulpe 1975, fig. 23/174; Kalmar 1999, p. 187.

 

            2. Într-un loc neprecizat, pe teritoriul satului, s-a găsit o bucată de bronz brut, provenind dintr-un atelier în care se topea ţi se prelucra acest metal în epoca bronzului.

Bibliografie: Ortvay 1914, p. 76.

 

            3. În anul 1880 s-a descoperit în mod întâmplător la arat, pe locul Corbul (Korbuj) un vas de lut lucrat cu mâna, conţinând un vas de bronz făcut dintr-o tablă subţire înăuntrul căruia se aflau următoarele piese: 26 de phalere de dimensiuni diferite, decorate cu puncte, 18 inele de buclă în formă de inimă, 13 bucăţi de sârmă răsucită, 158 mărgele de dimensiuni diferite şi o bucată de aur brut de 43 gr.

Din argint sunt doar 5 mărgele.

Tezaurul datează, după toate probabilităţile, din perioada hallstattiană. (MNIT; MNB; MNBud).

Bibliografie: Teutsch 1880, p. 110-111; 1880a, 759; Marţian 1920, p. 666; Pârvan 1926, p. 329; Nestor 1933, p. 120; Roska 1942, p. 249-250, nr. 76; Horedt 1944, p. 100-109; 1947, p. 96; Popescu 1944, p. 132.

 

            4. Într-o vie s-a descoperit, în anul 1893, un monument reprezentând doi lei, spate în spate.

Bibliografie: Téglás 1903, p. 278-280; Popa 2002, p. 190.

 

            5. În secolul XIV, se construieşte o mică biserică sală în stil gotic, menţionată cu hramul Sf. Maria într-o indulgenţă papală din anul 1390.

Lucrări importante de refacere se înregistrează în a doua jumătate a secolului XV, când în cor se amenajează o nişă sacramentară.

Pe o grafică din secolul XIX se poate vedea pe peretele exterior de S al corului o pictură murală reprezentând un sfânt.

Vechiul altar poliptic din biserica de la Şmig, de o valoare artistică deosebită, datat 1518, a fost donat la începutul secolului XX oraşului Sighişoara, unde urma să fie montat ca altar principal în Biserica din Deal.

De aici este împrumutat, în anul 1956, pentru cinci ani, de Muzeul Naţional de Artă din Bucureşti, unde se află şi în prezent.

La S de biserică se găseşte un turn clopotniţă din lemn, în care se păstrează un  clopot medieval databil în secolul XV, inscripţionat[2] şi ornamentat în relief cu un crucifix şi un apostol.

Bibliografie: Vătăşianu 1959, p. 553; Fabini 1998, p. 671-672.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 321.

[2] „O rex glorie veni cum pace”