b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

214. Sibiu (Nagyszeben, Hermannstadt, Hermestatt), municipiu

 

Anul primei atestări scrise: înainte de 1189; Scrisoare a cardinalului Gregorius, în care decide înfiinţarea prepoziturii din Sibiu.[1]

 

            Pe teritoriul propriu-zis al Sibiului s-au făcut foarte puţine descoperiri – de cele mai multe ori întâmplătoare – încât cele mai multe obiecte notate ca provenind din Sibiu trebuiesc atribuite regiunii şi împrejurimilor mai apropiate sau mai îndepărtate.

           

1. În pârâul Vizakna ce curge spre Ocna Sibiului s-a descoperit un răzuitor datând, probabil, din epoca neolitică.

Bibliografie: Roska 1942, p. 197, fig. 238; Kalmar 1999, p. 183.

 

            2. Pe Dealul Ocnei Sibiului (Salzburger Berg) s-a găsit un topor de piatră, probabil de la începuturile epocii bronzului.

Bibliografie: MNB.

 

            3. În Lazaret s-a descoperit fragmentul unui topor de piatră datând, de asemenea, de la începutul epocii bronzului.

Bibliografie: MNB.

 

            4. Pe teritoriul Primăriei Vechi se află o aşezare eneolitică din cultura Coţofeni. Într-o săpătură a lui P. Beşliu s-au descoperit materiale ceramice aparţinând culturilor Petreşti, Wietenberg, Noua şi civilizaţiei dacice clasice (I î.Chr.-I d.Chr.).

Bibliografie: Beşliu 1997, p. 39-58; Luca-Boroffka 1995; 1997; Ciugudean 2000, p. 80.

 

5. În Piaţa Huet, în dreptul casei cu nr. 15, cu prilejul cercetărilor arheologice întreprinse în toamna anului 2002, a fost surprins, sub stratul de pământ răvăşit de morminte şi amenajări contemporane, un strat gros, 0,80-1,00 m, de pământ negru, foarte compact conţinând material ceramic specific culturii Coţofeni şi un complex arheologic adâncit aparţinând aceluiaşi orizont cultural şi aceluiaşi nivel stratigrafic.

Bibliografie: Pinter-Ţiplic 2002.

 

            6. În Piaţa Mică, au fost descoperite în anul 1994, cu prilejul unor lucrări edilitare, materiale arheologice aparţinând culturii Coţofeni.

Bibliografie: Avram-Bucur 1999, p. 61.

 

            7. În împrejurimile Sibiului, fără precizarea altor elemente, s-a descoperit următoarele artefacte:

a) Mai multe topoare şi dălţi de piatră din epoca pietrei sau de la începutul epocii bronzului.

Bibliografie: MNB.

 

b) Un vas şi ceramică de factură neolitică şi un prâsnel.

Bibliografie: MNB şi MNIT.

 

c) Un topor de aramă cu un singur tăiş de la sfârşitul eneoliticului.

Bibliografie: Roska 1942, p. 197, fig. 238; Kalmar 1999, p. 183.

 

d) Un celt, o brăţară, un vârf de lance şi un cuţit, toate din bronz, încadrabile în epoca târzie a bronzului (MNB).

Tot în această epocă se încadrează şi fragmentul unei securi, trei celturi şi un vârf de lance (MNBud, MINV; MD).

Bibliografie: MNB, MNBud, MINV şi MD.

 

e) În MNB există patru depozite de bronzuri (Transilvania I-IV) a căror provenienţă nu este cunoscută.

Bibliografie: Petrescu-Dâmboviţa 1977, p. 159.

 

f) O spirală de aur (MNB) şi alte inele de aur.

Bibliografie: MNIT.

 

g) În anul 1935 s-au oferit MMB, din partea unui negustor din Sibiu, două brăţări din bronz şi o fibulă de fier celtică (Latčne B).

Bibliografie: MMB.

 

h)  Pandantive din aur în formă de semilună, datând din a doua jumătate a secolul IV d.Chr. şi monede de la Didius Iulianus, Constantius şi Constantinus Gallus au fost descoperite în secolul XVIII.

Bibliografie: Protase 2000, p. 185.

 

i) De pe raza oraşului (incluzând Guşteriţa şi Turnişor) sunt consemnate monede romane imperiale, începând cu secolul II şi ajungând până în secolul IV.

Bibliografie: *** TIR, L35, p. 65; Preda 1975, p. 480; Munteanu 2003, p. 120.

 

j) În Sibiu şi împrejurimi s-au descoperit 4 monede de tip PROVINCIA DACIA.

Bibliografie: Winkler 1971, p. 154; Munteanu 2003, p. 120.

 

            8. Din Strada Băii (Badgoße) provine o greutate pentru războiul de ţesut din epoca bronzului.

Bibliografie: MNB.

 

            9. Lângă Cimitirul militar s-au descoperit, în anul 1878, două topoare de bronz cu aripioare (epoca bronzului) (MNB).

Depozitul face parte din seria Moigrad-Tăuteu din secolul X î.Chr., Ha B1.

Bibliografie; Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 134.

 

            10. Pe teritoriul municipiului, în curtea Şcolii profesionale IPAS din strada H. Coandă nr. 58, s-au descoperit, cu ocazia fundaţiilor pentru internatul şcolii, în anul 1859, două vase de tip Noua (sfârşitul epocii bronzului), precum şi fragmente ceramice aparţinând aceleiaşi culturi.

Terenul pe care a fost făcută descoperirea este o mică ridicătură (grind) situată în lunca din dreapta Cibinului.

Bibliografie: MNB.

 

            9. Aproape vis-á-vis, pe malul stâng al Cibinului, pe hotarul cartierului Guşteriţa, în cariera de nisip a fabricii Record, la câţiva km, în linie dreaptă, de locul în care s-au descoperit cele două vase mai sus menţionate, s-au descoperit, cu prilejul unor cercetări de suprafaţă efectuate în anul 1968, câteva fragmente ceramice, printre care şi o toartă cu buton din pastă neagră, lustruită. Fragmentele respective erau într-un strat de cultură cu o grosime medie de 0,15-0,20 m.

Pe baza fragmentelor ceramice recoltate această aşezare poate fi atribuită culturii Noua.

Bibliografie: MNB.

 

            10. La Viile Sibiului (Cătunul Viilor), pe locul numit Valea Hambei, au apărut, cu prilejul realizării unor construcţii de către I.A.S. Sibiu, mai multe fragmente ceramice.

Cu prilejul cercetărilor efectuate la faţa locului de către I. Paul şi N. Lupu, în iulie 1960, s-a constatat existenţa unei aşezări cu două niveluri de locuire, unul hallstattian şi altul dacic.

Bibliografie: MNB.

 

            11. Între Viile Sibiului şi Sibiu, în spaţiul dintre şoseaua Sibiu-Mediaş şi albia Cibinului, în apropierea Spitalului Nr. 3, se ridică un tumul aplatizat de lucrările agricole.

De pe mantaua tumulului s-a recuperat cu prilejul unei periegheze un fragment dintr-o greutate pentru războiul de ţesut şi materiale ceramice atipice.

Bibliografie: Informaţie Z. K. Pinter.

 

            12. În apropierea podului peste Cibin, pe drumul spre Daia, s-au descoperit mai multe fragmente ceramice pictate de factură grecească (MNB).

Bibliografie: Avram-Bucur 1999, p. 61.

 

            13. Pe locul actualului oraş nu a existat nici o aşezare din epoca romană. Canalul dinspre Gura Râului şi Poplaca nu este roman, cum s-a bănuit, ci mult mai recent, din secolul XVIII.

Două inscripţii au fost descoperite la Sibiu în poziţie secundară (MNB).[2]

Tot aşa, celelalte descoperiri romane, care în literatura arheologică mai veche au fost raportate la Sibiu, provin fie de la Guşteriţa, fie din alte părţi.

Cu prilejul lucrărilor pentru canalizare, pentru introducerea gazului metan, telefonie şi altele, întreprinse în oraş începând cu sfârşitul secolului XIX, nu au ieşit la iveală urme romane, încât localizarea aici a anticei Cedonia este lipsită de temei, ea putând fi localizată ipotetic – mai degrabă – la Guşteriţa.

Bibliografie: Bentö 1833, p. 26, 549; Hekner 1834, p. 258; 1851, p. 28-29; Neigebaur 1851, p. 260-264; Vass 1863, p. 109; Gooss 1876, p. 79; Király 1893-1894, p. 31.

 

            14. Din Dumbravă (Jungen Wald) provine o monedă de bronz a lui Constantin I, ajunsă în fosta colecţie CCS.

Bibliografie: Preda 1975, p. 480; Protase 2000, p. 185.

 

            15. În împrejurimile oraşului s-a descoperit o monedă de bronz, aflată într-o colecţie privată din Timişoara.

Bibliografie: Mitrea 1966, p. 410-411.

 

            16. Se menţionează, între Sibiu şi Guşteriţa, descoperirea a 15 denari republicani şi imperiali, printre ultimii aflându-se şi piese de la Nerva.

Bibliografie: Mitrea 1945, p. 107; Winkler 1955, p. 148.

 

            17. Cu prilejul săpării în anii 1994-1995 a şanţurilor pentru pozarea cablurilor telefonice, în perimetrul oraşului istoric, în timpul supravegherilor şi intervenţiilor de salvare, s-au făcut mai multe descoperiri arheologice aparţinând perioadei medievale:

a. În strada Felinarului, vase întregi databile în secolul XVI.

b. În Piaţa Mică, o monedă emisă de Carol Robert de Anjou.

c. În străzile Avram Iancu şi Filarmonicii, fragmente de tubulatură din lemn şi ceramică, provenind de la vechile canalizări şi aducţiuni de apă.

d. În subsolul imobilului din Piaţa Mică nr. 12, au apărut urmele unor şanţuri, ceramică databilă în secolele XII-XV şi o monedă emisă de Bela IV.

e. Pe strada Movilei şi în Parcul Astra, au fost surprinse fundaţiile zidului de incintă, demolat în aceste zone în secolul XIX.

f. Pe strada N. Bălcescu, în faţa clădirii Romtelecom, au fost surprinse fundaţiile casei medievale demolate cu prilejul construirii centralei telefonice.

g. În Piaţa Mică nr. 11, au fost descoperite urme ale unor construcţii din lemn şi ceramică databilă în secolele XIII-XIV.

h. În Piaţa Huet nr. 3, a fost cercetată o groapă menajeră datată pe baza materialului ceramic în secolul XVI.

i. În strada Avram Iancu nr. 11, au fost descoperite fundaţiile de piatră ale unei case medievale, datate în secolul XIV, pe baza descoperirii unei monede emise de Carol Robert de Anjou.

Bibliografie: Beşliu 1995, p. 82; Avram-Bucur 1999, p. 63.

 

18. În luna noiembrie a anului 2001, s-a desfăşurat o intervenţie de salvare pe strada Manejului, de-a lungul zidului de incintă, prilej cu care s-a surprins talpa fundaţiei şi au fost recuperate materiale ceramice databile în secolele XV-XVIII.

Bibliografie: Pinter-Ţiplic 2001 – raport ms. S.C. Clio-consult S.R.L.

 

19. În anul 2002, cu prilejul lucrărilor de reabilitare a pasajului de la Puntea Minciunilor, s-au efectuat săpături de salvare pe partea de S a pasajului, în faţa Casei Roşii (viitorul Centru cultural luxemburghez).

Au fost surprinse cu acest prilej mai multe ziduri din cărămidă ce se constituie într-un sistem de casete ce susţin zidul de sprijin al pasajului, legându-l de fundaţiile caselor de pe latura de NV a Pieţei Mici.

În poziţie secundară, din pământul răvăşit de construcţia unui spaţiu sanitar public la mijlocul secolului XX, au fost recuperate materiale ceramice amestecate, databile în secolele XIII-XVIII.

În spaţiul rutier de sub Puntea Minciunilor, a fost surprins un tronson al vechii canalizări din tuburi de lemn.

Bibliografie: Pinter-Ţiplic 2002 – raport ms. S.C. Clio-consult S.R.L.

 

20. În toamna anului 1999, cu prilejul instalării cablurilor subterane ale Romtelecom, în imediata apropiere a pasajului ce uneşte Piaţa Mică cu Piaţa Huet prin parterul casei cu Nr. 15 şi lângă intrarea secundară a Muzeului de Etnografie Universală Franz Binder, au apărut urmele unui zid din piatră de carieră legată cu mortar hidraulic de foarte bună calitate, ca şi mai multe fragmente ceramice medievale recuperate de colegii de la susnumita instituţie muzeală.

În primăvara anului 2000, s-au întreprins primele cercetări arheologice cu caracter de salvare în acest perimetru prin reprezentanţii Muzeului Brukenthal, P. Munteanu Beşliu, N. Rodean şi A. Georgescu. Cu acest prilej sunt executate două casete prin care o porţiune a zidului cu clară traiectorie circulară este scoasă la iveală.

În anul 2002, s-au reluat cercetările sistematice prin colectivul Z. K. Pinter, I. M. Ţiplic.

Din punct de vedere planimetric, s-a surprins în patru segmente zidul rotondei, astfel încât edificiul poate fi conturat şi marcat. În plus, s-a descoperit o parte din stâlpul central de susţinere a bolţii, trei nivele de refacere a pardoselei cu şape de mortar, precum şi o porţiune din pavajul iniţial din piatră de carieră cu mortar. Nu s-a surprins absidarea edificiului spre răsărit, ci doar o îngroşare a zidului în această zonă.

A fost, în schimb, surprinsă intrarea pe partea de V, din păcate distrusă de amenajări contemporane în cea mai mare parte.

Toate aceste aspecte pot conduce la concluzia că partea cercetată reprezintă subsolul sau cripta unei capele rotonde, probabil primul edificiu de cult ridicat de colonişti în secolul XII.

De acest edificiu vor fi ţinut şi mormintele cu groapa săpată cu nişă pentru cap, descoperite în anul 1994, la foarte mică distanţă spre corul bisericii parohiale.

Bibliografie: Beşliu şi colab. 2000, p. 471-484; Pinter-Ţiplic 2002 (sub tipar).

 

21. Biserica parohială luterană din piaţa Huet, odinioară purtând hramul Sf. Maria, se prezintă astăzi drept cel mai vechi edificiu transilvan realizat în stilul goticului matur şi târziu, cu cor poligonal, transept, navă centrală şi colaterale, turn clopotniţă şi un nartex adosat pe partea de V, numit „Ferula”.

Partea cea mai veche a edificiului o reprezintă corul, atestat şi în cea mai veche matricolă păstrată a bisericii, din anul 1371, păstrată în biblioteca Battyaneum, în care se menţionează daniile generoase ale comitelui Conradus şi a juratului Schoder, destinate lucrărilor la o fereastră înaltă (cum nu există decât în cor) de la biserica Sfintei Fecioare. La această dată, va fi fost definitivat deja şi planul bazilical cu transept şi sacristie, ca şi etajele inferioare ale turnului, căci în aceeaşi notiţă se menţionează dania de 100 de florini a comitelui Martinus, pentru edificarea turnului.

La sfârşitul secolului XIV, lucrările sunt întrerupte din motive mai puţin cunoscute, dar foarte probabil datorită concentrării activităţilor constructive asupra fortificaţiilor urbane, necesare în faţa crescândului pericol turcesc.

După 1424 şantierul este reactivat cu amploare, fiind supraînălţată nava centrală şi lărgite navele laterale. Aceste spaţii sunt boltite cu nervuri în cruce pe ogive, în colaterale fiind refolosite chei de boltă mai vechi. În jurul anului 1448, se amplifică monumentul spre V prin adosarea ferulei ce păstrează acelaşi plan trinavat, înglobând turnul.

În 1474 se începe transformarea bazilicii gotice într-o biserică-sală. În acest scop, se ridică peretele exterior de S ce dobândeşte aspectul actual de faţadă cu pinioane, iar în interior se creează o tribună ce se întindea şi de deasupra părţii de S a ferulei şi a transeptului. În aceeaşi etapă de construcţie se lărgeşte sacristia şi se prelungeşte transeptul în partea de N, lărgirea corului fiind definitivată doar la nivelul fundaţiilor.

Ultimele lucrări de amploare se desfăşoară între 1494, când se definitivează turnul, şi 1520 când sunt terminate pridvoarele de acces de la portalurile de N şi S, ca şi turnuleţul cu scară melcată de pe faţada de S.

Biserica este bogată în plastică monumentală. Consolele colateralelor sunt ornamentate cu motive vegetale şi, într-un singur caz, cu mască umană. În cheile de boltă se întâlnesc reprezentări ale Mariei, a lui Iisus, a simbolurilor Evangheliştilor Luca şi Marcu, a mielului (Agnus Dei) şi a episcopului Wolfgang.

Portalul de S, cel mai vechi păstrat, este datat în anul 1457, iar portalul de N, realizat de pietrarul Nicolaus, a fost terminat în anul 1509.

Uşa de acces în sacristie, de pe partea de NE, realizată în stilul goticului târziu, păstrează încastrat deasupra ancadramentului un fragment dintr-un portal renascentist, cu blazon datat 1595 şi provenit probabil din casa comitelui Albert Huet.

Pe peretele interior de N al corului se păstrează o valoroasă pictură murală, realizată în anul 1445 de Johannes de Rozenaw ce reprezintă scena Răstignirii, încadrată de un chenar arhitectural în care sunt plasate personaje biblice, dar şi istorice, respectiv regii canonizaţi Ştefan şi Ladislau.

În cor se păstrează una dintre cele mai frumoase cristelniţe din Transilvania, turnată de meşterul Leonhardus în anul 1438, conform tradiţiei, din bronzul tunurilor turceşti capturate de sibieni în anul 1437.

Amvonul este databil în secolul XV şi a fost realizat de pietrarul sibian Andreas Lapicida. Vechiul altar poliptic a fost montat în anul 1986, după restaurare, în aripa de S a transeptului.

Panourile mobile au fost pictate de un reprezentant anonim al şcolii dunărene, între 1480 şi 1525, puternic inspirat şi influenţat din ciclul Patimilor al lui Albrecht Dürer. Panoul central şi predela au fost repictate în anul 1701 de pictorul sibian Jeremias Stravonius cel Bătrân.

Spaţiul interior al bisericii a fost, secole de-a rândul, folosit drept necropolă pentru personajele importante ale comunităţii sibiene. Vechile lespezi funerare, odinioară încastrate în pavimentul bisericii, au fost demontate în anul 1853 şi ulterior prinse în zidurile ferulei. În anul 1796 se interzic înhumările în biserică, dar s-a mai făcut o singură excepţie, în anul 1803, când baronul Samuel von Brukenthal a fost depus în apropierea primului stâlp al navei centrale, în dreptul amvonului.

Cea mai veche lespede păstrată este cea a primarului Georg Hecht († 1496), conducător al armatei săseşti, ce s-a remarcat în bătăliile cu turcii de la Câmpul Pâinii (1479) şi Turnu Roşu (1493).

Mai numeroase sunt lespezile executate în secolele XVI-XVII, în stilul Renaşterii, unele opere ale pietrarilor sibieni Elias Nicolai şi Sigismund Möss.

O excepţie este lespedea funerară a domnitorului muntean Mihnea Vodă cel Rău († 1510), decorată cu o cruce de factură ortodoxă şi având inscripţie chirilică (slavonă).

            Cu prilejul cercetărilor arheologice întreprinse în anul 1994, în prelungirea corului bisericii parohiale s-au descoperit fundaţii din piatră legată cu mortar ale unui cor cu închidere poligonală şi contraforţi pe colţuri. Fundaţiile taie morminte mai vechi din cimitirul comunităţii săseşti, gropile cele mai vechi, practicate în solul viu, fiind săpate cu nişă pentru cap.

Fundaţiile sunt rezultatul unui proiect nedefinitivat de mărire a corului în secolul XV şi nu provin de la vechiul edificiu romanic, aşa cum aprecia M v. Kimakowicz, în urma observării acestor fundaţii cu prilejul unor lucrări edilitare din anul 1911.

Cu prilejul cercetărilor arheologice întreprinse în sacristia bisericii, au fost identificate de asemenea morminte vechi, cu groapa săpată în solul viu, distruse parţial de fundaţiile corului.

            În primăvara anului 2000, cu prilejul unor lucrări efectuate în interiorul bisericii, în aripa de N a transeptului, au fost identificate amenajările din cărămidă ale criptelor dezafectate în anul 1853, când lespezile funerare au fost mutate în ferula.

Bibliografie: Kimakowicz 1910, p. 251-252; 1913, p. 379-380; Vătăşianu 1959, p. 213; Ionescu 1963, p. 157-159; Treiber 1971, p. 33-36; Fabritius-Dancu 1983, pl. 20; Beşliu 1995, p. 81-82; Avram-Bucur 1999, p. 63; Ţiplic 2000a, p. 8-9.

           

22. În jurul bisericii au existat mai multe capele gotice.

Una dintre ele s-a demolat la sfârşitul secolului trecut, iar resturile acesteia au fost înglobate în casa de locuit din Piaţa Huet nr. 17.

Cercetările arheologice efectuate în acest imobil în anul 1999, au surprins absida poligonală cu contraforţi a corului capelei ridicate în stil gotic, cel mai probabil în secolul XIV şi o groapă-osuar pe latura de SE a corului.

Bibliografie: Ţiplic 2000, p. 117-125; Ţiplic-Crângaci 2000, p. 95.

 

            23. Urmele unei capele gotice ridicate în secolul XV, au fost cercetate arheologic în anul 2000, în clădirea din str. General Magheru nr. 1-3, colţ cu Piaţa Mare.

Construcţia pare să fi făcut parte dintr-un ansamblu constând din turn locuinţă şi capelă de curte, ridicat de comunitate în scopul găzduirii regelui.

Bibliografie: Beşliu 2001, p. 63-72.

 

            24. În anul 1999, s-au efectuat săpături de salvare în strada Vopsitorilor, în perimetrul casei cu nr. 13.

S-au descoperit materiale ceramice databile în perioada secolelor XV-XVII şi s-a surprins fundaţia veche a imobilului, construită din zidărie de piatră cu mortar, sprijinită pe bârne de lemn bătute vertical în solul mlăştinos.

În faţa imobilului actual, s-a surprins vechea amenajare a canalului construit în secolul XIV, cu malurile taluzate cu lemn, urmele podeţului ce asigura accesul spre curtea casei şi resturi ale unei amenajări ce permitea drenarea apei într-un canal secundar ce trecea prin curtea casei.

Bibliografie: Pinter şi colab, 2000, p. 95-96.

 

            25. Mănăstirea premonstratensă este atestată în jurul anului 1234.[3]

Bibliografie: *** 1957, p. 237; Rusu şi colab. 2000, p. 234.

 

            26. Mănăstirea dominicană este atestată documentar în anul 1241.[4] Claustrul a fost ridicat în secolul XIII, pe un grind de mlaştină în zona actualei Pieţe a Gării.

Bibliografie: Pfeiffer 1913, p. 160; Rusu şi colab. 2000, p. 234-235.

 

            27. Mănăstirea minorită s-a găsit pe strada 9 Mai nr. 75.

Până la sfârşitul secolului trecut s-a păstrat corul gotic al bisericii, care în perioada interbelică a fost folosit ca depozit de băuturi alcoolice, iar mai târziu, compartimentat şi transformat în locuinţe.

Mănăstirea este cunoscută în documente de la 1300.[5] Cercetările arheologice efectuate în perioada anilor 1987-1989, au demonstrat existenţa a două faze de construcţie.

Într-o primă etapă, în ultimele decenii ale secolului XIII, a fost parţial edificată o bazilică trinavată cu cor poligonal sprijinit de contraforţi.

În secolul XIV, în a doua etapă, autorul cercetărilor, P. Munteanu Beşliu afirmă că a fost ridicată o biserică cu o navă centrală şi doar o colaterală pe latura de N. De asemenea se afirmă că în acelaşi strat de pământ negru în care s-a descoperit ceramică preistorică, fără a aparţine unui nivel de locuire deosebit, a apărut ceramică din secolul XIII.

Din dărâmături a fost recuperat un fragment de teracotă reprezentând-o pe Maria cu Pruncul, iar din poziţii stratigrafice nespecificate, provin: un fragment de iatagan cu incrustaţii de argint, o furculiţă de fier, o linguriţă de argint, o cataramă şi mai multe ghiulele din piatră.

Bibliografie: Zimmermann şi colab., UB, I, p. 215; Thalgott 1934, p. 75; Rusu şi colab. 2000, p. 237; Beşliu 2001, p. 15-30.

 

            28. Cercetările arheologice de salvare prilejuite de modernizarea străzii Constituţiei, au surprins la intersecţia străzilor 9 Mai şi Constituţiei, urmele bisericii Sf. Elisabeta, pomenită în anul 1300 (vezi punctul anterior), ce pare să fi aparţinut tot Ordinului Franciscan, eventual călugăriţelor clarise.

Cu acelaşi prilej au fost surprinse fundaţiile zidului de incintă de la E de biserică.

Bibliografie: Thalgott 1934, p.76; Niedermaier 1979, p. 21; Rusu şi colab. 2000, p. 237; Beşliu 2001, p. 31-35.

 

            29. Mănăstirea din strada Şelarilor a servit, în secolele XVIII-XIX, ordinului franciscan.

Se presupune că, iniţial, a aparţinut ordinului clariselor, fiind construită în prima ei formă în secolul XIV.

Biserica a fost de tip sală şi a avut un cor relativ mare.

Spre S de edificiul de cult s-au grupat încăperile mănăstireşti, în trei aripi dispuse în jurul unei curţi interioare.

În secolele XV-XVIII construcţia a fost extinsă de cel puţin două ori.

În secolul XVIII s-a transformat şi biserica.

Bibliografie: Thalgott 1934, p. 76; Rusu şi colab. 2000, p. 237-241.

 

            30. Clădirile vechiului spital îngrijit de ordinul Sf. Spirit  sunt situate în dreptul străzii Azilului.

Biserica a fost iniţial de tip hală şi – probabil – de stil romanic.

Aceasta a suferit modificări importante în perioada stilului gotic – schimbări care au afectat mai ales corul.

Spaţiul destinat comunităţii a fost modificat şi el, în secolul XVIII, astfel încât astăzi edificiul are înfăţişarea unei hale. Cu acelaşi prilej se reface şi intrarea, căreia i se adaugă un pridvor.

Primele încăperi ale spitalului au fost alipite bisericii, ele păstrându-se pe partea de S a acesteia, unde formează un tronson cu mai multe nivele suprapuse.

Ulterior, în decursul secolelor XV-XVIII, au fost construite mai multe aripi situate la N de edificiul de cult, ce se întindeau până la nivelul corului.

Cercetările arheologice au surprins mai multe niveluri de înmormântare, cel mai vechi fiind caracterizat prin depunerea defuncţilor în gropi înguste, cu mâinile întinse pe lângă corp şi craniul ridicat faţă de nivelul corpului.

            Spitalul este atestat documentar în anul 1292 de magistratul din Sibiu.[6]

Bibliografie: Thalgott 1934, p. 74-75; Rusu şi colab. 2000, p. 235; Beşliu 2000, p. 94-95.

 

            31. La 1728 apar în Sibiu şi călugăriţele ursuline.

Biserica Ursulinelor din str. Gen Magheru nr. 38, a fost iniţial ridicată în stil gotic, aşa cum se mai poate deduce din ancadramentele ferestrelor păstrate încă în capela de pe latura de S a navei, din forma ancadramentului portalului sau din capitelurile coloanelor angajate vizibile parţial în navă.

Pe faţada de V se mai pot distinge, marcate în tencuială, urmele a două ferestre gotice în arc frânt.

Bibliografie: Avram-Bucur 1999, p. 82-84; Rusu şi colab. 2000, p. 241.

 

            32. Mănăstirea ortodoxă apare în anul 1940, o dată cu refugiul de la Cluj.

Este reamenajată cu hramul Sfântului Mare Mucenic Dimitrie.

Bibliografie: Rusu şi colab. 2000, p. 241.

 

            33. Prima casă a Sfatului orăşenesc s-a găsit spre E de Turnul Sfatului. Aceasta era o clădire relativ mică, cu subsol şi două niveluri. La parter a avut un portic cu stâlpi de piatră. Încăperile au fost de mărimi diferite.

Construcţia a existat, deja, în anul 1324 şi a servit ca primărie până la sfârşitul secolul XV, subsolurile fiind folosite ca închisoare şi după această dată.

Cercetările arheologice întreprinse în luna februarie 2003, au demonstrat că edificiul vechii primării a fost ridicat în Piaţa Mică la 12 m de zidul celei de-a doua incinte, iar corpul de clădire ce uneşte vechea construcţie cu zidului de incintă şi Turnul Sfatului reprezintă o a doua fază de construcţie de la sfârşitul secolului XIV.

În subsolul imobilului (astăzi str. Avram Iancu nr. 1-3) cunoscut drept Curtea de Fier, s-a surprins arheologic zidul celei de-a doua incinte şi coborârea şanţului de apărare din faţa acestuia.

Cu prilejul cercetărilor arheologice amintite, în aripa imobilului ce dă spre str. Avram Iancu s-au descoperit fundaţiile unei case medievale şi un tunel boltit din perioada modernă, probabil din vechea reţea de canalizare.

Bibliografie: Seiwert 1874, p. 398-399; Thalgott 1934, p. 78; Niedermaier 1979, p. 272; Fabritius-Dancu 1983, pl. 25; Avram-Bucur 1999, p. 183; Pinter-Ţiplic 2003 – raport ms. S.C. Clio-consult S.R.L.

 

            34. Edificiul din str. Mitropoliei Nr. 2, cunoscut drept Primăria Veche sau Casa Altemberger-Pempflinger, astăzi Muzeul de Istorie, a făcut obiectul mai multor cercetări arheologice: 1967 – N. Puşcaşu, 1984 – Th. Nägler, 1985-1993 – P. Munteanu-Beşliu.

În curtea a doua, în dreptul turnului locuinţă au fost cercetate urmele unei case din lemn, datate pe baza materialului ceramic, în secolele XII-XIII şi atribuite primilor colonişti saşi.

În curtea principală, s-a cercetat arheologic o groapă identificată ca loc de turnare a clopotelor de bronz, anterioară primei faze a primăriei vechi.

Bibliografie: Avram-Bucur 1999, p. 62.

 

            35. Prima şcoală a funcţionat probabil în capela ce se ridica până în secolul XIX la E de actualul Liceu Brukenthal.

Clădirea ei a fost mărită în secolul XIV prin cuprinderea unor clădiri mai vechi şi prin adosarea unor construcţii spre Turnul Preoţilor.

Vechiul ansamblu a fost demolat în anul 1782, păstrându-se doar pivniţele iniţiale. Cercetările arheologice întreprinse în anul 2002 în curtea şi pivniţele Liceului Brukenthal au scos la iveală substrucţiile unor clădiri anexe plasate între capelă şi Turnul Preoţilor.

Bibliografie: Thalgott 1934, p. 78; Pinter-Ţiplic 2002 – raport ms. S.C. Clio-consult S.R.L.

 

            36. Cercetările arheologice desfăşurate în curtea Palatului Brukenthal, în anii 1991-1995, au scos la iveală urmele foarte bine păstrate ale unor anexe din lemn, aparţinând celor două case medievale demolate la construirea palatului.

S-a constatat că cele două case medievale din piatră demolate în secolul XVIII, ieşeau mai mult spre Piaţa Mare decât faţada actuală a palatului, fundaţiile fiind actualmente marcate în trotuar.

Bibliografie: Beşliu 1998, p. 109-126; Avram-Bucur 1999, p. 62.

 

            37. Prima fortificaţie a fost construită în jurul bisericii Sf. Maria. Traseul acesteia se observă prin modul de aşezare al caselor din jurul Pieţei Huet.

Este posibil ca prima curtină să fi fost ridicată pe traiectul unei vechi fortificaţii din lemn şi pământ. Fragmente din zidurile primei incinte au fost incluse în fronturile caselor Pieţei Huet şi mai sunt vizibile în pivniţele acestor imobile.

Unul dintre turnurile de poartă aferente fortificaţiei, respectiv cel de acces pietonal de deasupra scării Saag, s-a păstrat până astăzi, iar altul, Turnul Preoţilor, prin care se făcea accesul rutier, a fost demolat la sfârşitul secolului XIX.

Această primă incintă a fost ridicată în jurul bisericii şi a prepoziturii, înaintea invaziei tătare, între anii 1191 şi 1224.

Spre sfârşitul secolului XIII a apărut şi a doua centură de fortificaţie, ce se adosează spre E primei incinte şi închide perimetrul semilunar al actualei Pieţe Mici.

Unele porţiuni din zidurile de apărare s-au păstrat înglobate în zidurile caselor construite mai târziu în Piaţa Mică.

De asemenea, s-a păstrat şi turnul de poartă, numit mai târziu Turnul Sfatului, datorită primei case a sfatului, construite în imediata sa vecinătate.

La mijlocul secolului al XIV-lea apare şi un al doilea zid care înconjoară acelaşi areal, aşa-numitul Zwinger.

Construirea zidului care a înconjurat Oraşul de sus, a treia centură, a fost începută în jurul anului 1325. Edificarea lui a durat până spre sfârşitul secolului XIV.

Porţiunile mai vechi ale zidului au fost construite din zidărie de piatră, iar tronsoanele mai noi din zidărie mixtă. Zidul a fost prevăzut cu un drum de strajă cu creneluri.

Turnuri au existat, în prima fază, numai la porţile de intrare în cetate. În decursul secolelor XV-XVI fortificaţiile au suferit schimbări multiple. Zidul a fost supraînălţat şi îngroşat în anumite părţi, crenelurile au fost înlocuite de metereze, iar numărul turnurilor s-a mărit semnificativ.

Zidul din jurul Oraşului de jos, a patra centură, cu turnurile aferente, s-a ridicat începând cu sfârşitul secolului XIV şi până în jurul anului 1410.

În secolele XVI-XVII, se adaugă fortificaţii specifice luptelor de artilerie, cum este Turnul Gros, sau bastioane de tip italian, cum sunt Bastionul Haller sau Bastionul Soldisch.

Bibliografie: Horwath 1931, p. 14; Niedermaier 1979, p. 238-239; Avram-Bucur 1999, p. 92.

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 1.

[2] CIL, III, 1572, 1613.

[3] Claustra surorum in Hungaria . . . Dyocesis Ultrasilvanae: Villa Hermanni.

[4] Eodem ano Tatari in Hungaria terra scilicet septem castrorum civitatem dictam Hermanni villam in Aprili expugnantes, usque ad centrum ibi peremerunt, predicatorum cenobium ibidem incendentes.

[5] „…quinque marcas fratribus Minoribus ad opus ecclaesiae sanctae Elysabeth”

[6] quandam domum a nobis pro hospitali habitam . . . viris religiosis . . . fratribus Cruciferis de ordine sancti spiritus concessimus: Zimmermann şi colab., UB, I, p. 192.