b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

213. Sibiel (Kisszeben, Szibiel, Budenbach, Biddenbach), comuna Sălişte

 

Anul primei atestări scrise: 1383; villa Olachalis Budinbach.[1]

 

            1. În vatra satului s-a descoperit, în anul 1880, cu ocazia unor săpături de fundaţie, la cca. 0,50 m adâncime, un topor-ciocan de gresie galben-cenuşie, cu muchiile rotunjite şi gaură centrală, datând – probabil – din epoca bronzului.

Bibliografie: Roska 1942, p. 197, fig. 238; Kalmar 1999, p. 183.

 

            2. De pe teritoriul satului, fără a se cunoaşte locul descoperirii, provine un celt de bronz (MNB).

Bibliografie: Roska 1942, p. 129, nr. 201.

 

3. Cu prilejul cercetărilor arheologice de salvare desfăşurate în punctul La Chilii şi publicate în 2001, în perimetrul actualei mănăstiri de maici (vezi punctul 5) sunt menţionate fragmente ceramice preistorice, lucrate cu mâna şi la roată fără o încadrare culturală sau cronologică mai exactă, pe când în ilustraţie apare o piesă din silex şi ceramică datată în secolele VII-X.

Bibliografie: Beşliu 2001, p. 88, pl. XXV, a, c.

 

4. La SV de sat, pe Vârful Zidului, se găsesc ruinele unei cetăţi medievale.

Spre V unde panta este mai lină a fost amenajat un şanţ cu val, la vreo 30 m distanţă de fortificaţia propriu-zisă.

În jurul zidului de incintă se află un al doilea şanţ cu val, vizibil în părţile de V, S şi E.

Zidul de incintă, care are pe alocuri o înălţime de 5,40 m, este dispus sub formă ovală, la capătul de V fiind întrerupt de un turn cilindric, mai vechi decât zidul de incintă.

În mijlocul ovalului curţii a fost săpată o cisternă în stâncă, zidită şi ea ca şi zidul de incintă şi turnul rotund, din piatră prinsă cu mortar.

Cetatea a fost construită, probabil, la începutul secolului al XIV-lea, fiind identificată de A. Decei, în mod greşit, cu cetatea Salgo (care se află la Orlat), amintită într-un document din anul 1322.

Bibliografie: Marţian 1921, p. 42; Decei 1939-1941, p. 299-342.

 

            5. Mănăstire ortodoxă cu începuturi şi hram necunoscute. Ruinele se află la locul numit La Chilii.

Cercetările arheologice, cu caracter de salvare, nu au reuşit să aducă elemente suplimentare privind datarea primelor construcţii monahale, ridicate probabil în secolul XVIII.

Aşezământul a fost reînfiinţat ca mănăstire de maici în anul 1991.

Bibliografie: Rusu şi colab. 2000, p. 233-234; Beşliu 2001, p. 85-93.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, II, p. 575.