b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

222. Şelimbăr (Sellenberk, Schellenberg, Schällembrich), comună

 

Anul primei atestări scrise: 1323; Henczo et Hunningus de Schellenberg.[1]

 

            1. În anul 1971, pe una dintre terasele pârâului Seviş, aflată pe teritoriul suburbiei Şelimbăr, aparţinătoare de municipiul Sibiu, a fost descoperită, întâmplător, o unealtă de silex de culoare închisă, triedică în secţiune şi cu muchiile laterale sinuoase. Unealta păstrează spre bază talonul (cortexul natural al bulgărelui de silex din care a fost confecţionată unealta).

            Deşi păstrează elemente de formă şi tehnică abbevilliană (paleolitic inferior) piesa are şi unele detalii de prelucrare ce o plasează în epoca mousteriană (paleolitic mijlociu). Această descoperire marchează existenţa unei aşezări a mousterianului de terasă.

Bibliografie: Paul 1973a; 1973b.

 

            2. Între sat şi drumul Sibiu – Nocrich se recunosc urmele drumului roman, pietruit, care venea dinspre pasul Turnu-Roşu, îndreptându-se spre Guşteriţa. Lângă acest drum s-a descoperit o râşniţă romană (MNB).

Bibliografie: Teutsch 1888, p. 94; Király 1892, p. 107; Jung 1894, p. 150; Popa 2002, p. 188.

 

            3. Dintr-un punct de lângă urmele vechiului drum roman ce trecea pe hotarul localităţii provine un catillus.

Bibliografie: Branga 1970, p. 44, nr. 8; Popa 2002, p. 188.

 

            4. Între Şelimbăr şi Bungard s-a descoperit un mare depozit de unelte şi arme din fier şi o cană liturgică de bronz în forma unui cap de bărbat, folosită în cultul catolic (urceolus), datând din prima jumătate a secolului XIII (MNB).

Cana este aproape identică cu un exemplar descoperit la Riethnordhausen în Turingia (MBer), ambele fiind produse în Germania centrală, în renumitele ateliere de la Hildeschein, sau într-unul din atelierele dependente de acesta.

Datorită unor piese semiprelucrate, ca lame şi butoane de spadă făurite doar parţial sau în curs de finisare, se pare că este vorba de un atelier ce a fost distrus sau abandonat, foarte probabil, în urma invaziei tătare din 1241.

Bibliografie: Reissenberger 1879, p. 85; Horedt 1944, p. 106; 1957, p. 334-348; Rill 1983, p. 82; Pinter 1999, p. 130.

 

5. Biserica datează din secolul XIII şi a fost ridicată ca bazilică romanică cu trinavată, fără turn, cu cor dreptunghiular şi absidă semicirculară, la fel ca şi absidiolele colateralelor.

În anul 1423, biserica este pomenită ca purtând hramul Sf. Maria. Edificiul suferă puţine modificări în epoca gotică, respectiv bolta în cruce a corului şi probabil bolta navei centrale, înlocuită ulterior în secolul XVIII.

Deasupra arcului triumfal se găseşte inscripţionată o adevărată cronică a lucrărilor de refacere şi întreţinere a monumentului, începută în secolul XVII şi completată mereu până în zilele noastre.

Aici se menţionează două distrugeri: din partea voievodului Michael (1599) şi a lui Rakotzi, (sic!) (1659), precum şi numeroase refaceri până în anul 1986.

Turnul clopotniţă este adosat pe faţada de V, în anul 1807.

În 1423, este pomenită şi o capelă a Sf. Bartholomeus, neidentificată în teren.

O fortificaţie în jurul bisericii este pomenită în anul 1507 şi se pare că a fost o curtină dublă, din care s-au păstrat segmente în partea de E, N şi V.

Bibliografie: Vătăşianu 1959, p. 178; Treiber 1971, p. 50; Fabini 1998, p. 664-666.

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 63.