b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

220. Şeica Mare (Nagyselyk, Marktschelken, Grosschelken, Marktšielken, Selk maior), oraş

 

Anul primei atestări scrise: 1309; Symon decanus de Selk.[1]

 

            1. Pe teritoriul localităţii s-au făcut următoarele descoperiri, neprecizate topografic:

a) Două topoare neolitice de piatră.

Bibliografie: MNB.

 

b) Fragmente ceramice din epoca bronzului atribuite greşit culturii Schneckenberg (MNB).

Bibliografie: Schroller 1933, p. 75.

 

c) Unele obiecte de aur, descoperite înainte de anul 1876, un fragment de sârmă de aur şi un inel-spirală (MNB), un alt fragment s-ar fi aflat la MS.

Bibliografie: Gooss 1876, p. 35; 1876a, p. 532; 1877a, p. 66; Tocilescu 1880, p. 822; Téglás 1887, p. 200; 1892, p. 409; Marţian 1920, p. 652; Popescu 1944, p. 134; Roska 1942, p. 196, nr. 74; Horedt 1944, p. 109.

 

d) Un celt de bronz de la sfârşitul epocii bronzului, altul decât cel ce va fi amintit în continuare.

Bibliografie: MNB.

 

            2. În valea Pârâul Popii (Kaltbachtol) s-a descoperit un celt de bronz cu marginea îngroşată la exterior şi decorat pe corp, datând la sfârşitul epocii bronzului (MNB). În acelaşi punct s-a mai descoperit un alt celt de bronz.

Bibliografie: Ciugudean-Luca 1997, p. 53, fig. 1/5.

 

            3. De pe hotarul localităţii provine un catillus de la o râşniţă datată în Latčne.

Bibliografie: Branga 1970, p. 43, nr. 5.

 

4. Biserica luterană a fost construită în jurul anului 1300 ca bazilică ce marchează, din punct de vedere stilistic, tranziţia de la romanic la gotic. Din această primă etapă constructivă s-a păstrat doar arcul triumfal şi bolta corului.

În anul 1414, biserica este atestată pentru prima oară în izvoarele scrise ca purtând hramul Sf. Martin.

În secolul XVI biserica suferă ample transformări. Se demolează nava laterală de N şi parţial cea de S. Nava principală se bolteşte în reţea sprijinită pe pilaştrii în S şi pe coloane angajate în zidul de N al navei. Colaterala de S se bolteşte pe nervuri în cruce, iar absida semicirculară a altarului este înlocuită cu una poligonală sprijinită cu contraforţi.

În aceeaşi perioadă se ridică deasupra corului un etaj de luptă, scos spre exterior pe arce ce se sprijină pe contraforţi. Pe etajul de luptă este inscripţionat anul 1563.

În secolul XV, în jurul bisericii se construieşte o fortificaţie amplă, de plan aproximativ dreptunghiular, cu turnuri de colţ şi turn de poartă pe partea de SE.

Fortificaţia este documentată doar în imagini de epocă şi în menţiuni documentare, când în cetate sunt pomenite: cămări de provizii, vechea primărie, şcoala şi o închisoare.

Fortificaţiile sunt demolate în anul 1906 şi pe vechiul perimetru se ridică, în anul 1908, actualul gard din fier forjat.

Bibliografie: Roth 1905, p. 103; Horwath 1936, harta; Vătăşianu 1959, p. 589; Fabritius-Dancu 1980, pl. 11; Gheorghiu 1985, p. 169; Fabini 1998, p. 451-455.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 294.