b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

212. Sebeşu de Sus (Oltfelsősebes, Ober-Schewesch, Schäis), comuna Racoviţa

 

            1.  Pe teritoriul satului, fără precizarea locului de descoperire, se semnalează vetre de cenuşă şi pământ ars, la 2-3 m adâncime. Nu se indică nici un alt rest de cultură materială care să precizeze epoca sau cultura.

Informaţia ar putea fi greşit localizată.

Bibliografie: Tocilescu 1880, p. 881.

 

            2. În anul 1838 s-au descoperit, la poalele unui deal situat mai jos de sat, 469 drahme de Dyrrachium, dintre care 58 de bucăţi au intrat în cabinetul numismatic al MINV iar celelalte au fost împărţite liceelor săseşti.

Bibliografie: Ackner 1851, p. 21-22; Neigebaur 1851, p. 292; Gooss 1876, p. 51; Pârvan 1926, p. 614.

 

            3. Presupusul castru, situat între localitate şi Racoviţa, nu a fost localizat pe teren.

Bibliografie: Ackner 1857, p. 27; Goos 1876, p. 10.