b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

206. Săsăuş (Szászház, Sachsenhausen, Sessenheousen), comuna Chirpăr

 

Anul primei atestări scrise: 1482; Zazpathak.[1]

 

            1. În gospodăria lui I. Scrioşteanu s-a descoperit un vârf de lance de la sfârşitul epocii bronzului.

Bibliografie: Informaţie A. Georgescu.

 

            2. Mănăstire românească cu dată de întemeiere, hram şi localizare necunoscute. Amintită de câteva ori în secolul XVIII.

Bibliografie: Rusu şi colab. 2000, p. 224.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, VII, p. 324.