b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

207. Sângătin (Kisenyed, Klein-Enyed, Klinonyeten, Enyed Minor), comuna Apoldu de Jos

 

Anul primei atestări scrise: 1291; regele Andrei al III-lea confirmă Capitlului de Alba şederea a 60 de manse de români pe proprietăţile Fylesd et Enud.[1]

 

1. La ieşirea din sat, spre sud, pe locul lui Chioar Alexandru, s-a descoperit ca urmare a arăturii, materiale arheologice de diverse epoci: neolitic, roman şi medieval. Aici se află (după D. Popa chiar pe teritoriul satului) un vicus roman.

Bibliografie: Popa 2000, p. 178; 2002, p. 165.

 

2. În punctul Hulă, se presupune existenţa unei villa romane, necercetată.

În colecţia de arheologie a Universităţii Lucian Blaga din Sibiu se află două plăci de gresie, de mai dimensiuni, ornamentate cu reliefuri (pare-se că descoperirile sunt din acelaşi loc) (LAULBS). Este vorba despre doi pereţi de aediculae. Aceste descoperiri sunt asociate cu urmele unui cimitir roman.

 Bibliografie: Branga 1994, p. 60, 70.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 195.