b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

198. Sadu (Cód, Sodenbach, Zoodt, Tsôt), comună

 

Anul primei atestări scrise: 1339; aquam Zcoth.[1]

 

            1. La V de comună, pe culmea dealului, se văd ruinele unei cetăţi medievale.

Pentru tezaurul de monede greceşti de bronz găsite la poalele dealului Götzemberg vezi Cisnădie.

Bibliografie: Marţian 1921, p. 42.

 

            2. De aici provine şi un tezaur monetar medieval descoperit într-un mormânt anterior construirii bisericii româneşti din Sadu, tezaur datat în secolele XVI-XVII.

Bibliografie: Chirilă-Lupu 1965.

 


 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 498.