b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

202. Săcel (Szecsel, Feketeviz, Schwarzwasser, Nigra aqua), comuna Sălişte

 

Anul primei atestări scrise: 1319; Feketewyz.[1]

 

            1. Nu se cunoaşte o biserică medievală, deşi în anul 1330 este pomenit Arnoldus de Nigra aqua ca preot, iar parohia ca ţinând de capitlul Sebeşului.

Probabil că edificiul este suprapus de biserica actuală ortodoxă, căci în anul 1476, se menţionează că satul este locuit doar de români, iar în anul 1490, parohia nu mai este enumerată printre cele aparţinătoare capitlului Sebeş.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 686.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 342.