b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

201. Săcădate (Oltszakadát, Altszakadét, Sakadat, Sakadaten, Szakedot, Czekat), vechea denumire românească Săcădet, localitate componentă a oraşului Avrig

 

Anul primei atestări scrise: 1306; Villicus et populi de Zakadath.[1]

 

            1. De pe teritoriul satului, fără alte precizări topografice, provin:

a) Un topor fragmentar de piatră lustruită din epoca neolitică sau de la începutul epocii bronzului.

Bibliografie: MNB.

 

b) Diferite obiecte din bronz, fără precizarea epocii.

Bibliografie: *** 1937.

 

            2. Pe marginea unei terase, la locul numit Valea lui Igoble, situat la 1000 m V faţă de sat, s-au descoperit fragmente ceramice eneolitice (?).

În acest loc se află o fântână cu apă sărată.

Bibliografie: Dragotă şi colab. 1999, p. 84, pl. V/9.

 

            3. În sat,  la 9-10 m adâncime, s-a descoperit (în anul 1894) o piatră romană cu un relief (MNB).

Bibliografie: *** 1896, p. 11; Popa 2002, p. 160.

 

            4. Din aşezarea rurală romană identificată în vatra satului, în jurul bisericii luterane, provin monede de bronz din secolele I şi II d.Chr., precum şi un denar de argint de la Iulia Paula. De aici provin şi  monumente epigrafice de epocă romană.[2]

            Urmele romane se descoperă şi în curtea şcolii, a grădiniţei şi în vecinătatea bisericii ortodoxe.

Bibliografie: Popa 2000, p. 178; 2002, p. 160-161.

 

            5. Biserica luterană este astăzi o biserică-sală, a cărei navă centrală a avut patru travee, cu cor pătrat şi absidă semicirculară, iar în V cu o clopotniţă.

În navă se disting, încă stâlpii care despărţeau odinioară nava centrală de navele laterale, demolate ulterior.

La aceste elemente se adaugă decorul sculptural fragmentar de la portalul de V, cu analogii la Hosman şi Avrig, ce permite presupunerea că monumentul a fost iniţial o bazilică romanică databilă la mijlocul secolului XIII, după invazia mongolă.

Aspectul baroc al bisericii actuale datează din anul 1790.

Bibliografie: Roth 1905, p. 23; Gerevich 1938, p. 101, 143, 184-185, pl. XCI/28; Vătăşianu 1959, p. 58, 160; Treiber 1971, p. 44.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 233.

[2] IDR, III/4, 86, 87.