b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

197. Ruşi (Rüsz, Oroszfalu, Reußen, Reyssen, Reissen, Villa Ruz), comuna Slimnic

 

Anul primei atestări scrise: 1424.[1]

 

            1. În anul 1871 s-au descoperit împreună trei celturi decorate, donate, mai apoi, Gimnaziului Evanghelic din Sibiu. Mai aflăm şi de existenţa a altor două celturi de bronz şi a unei brăţări de aramă.

Depozitul face parte din seria Cincu-Suseni, Ha A1.

Bibliografie: Gooss 1876, p. 48; Marţian 1920, nr. 586; 1921, nr. 566; Roska 1942, p. 240, nr. 74; Rusu 1963, p. 210, nr. 11; Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 146.

 

2. De pe teritoriul satului provin două piese de râşniţă (meta şi catillus), considerate a data din a doua vârstă a fierului.

Bibliografie: Branga 1970,  p. 43, nr. 2 şi 43-44, nr. 6.

 

            3. Din imediata apropiere a vetrei localităţii provine un tezaur de denari imperiali romani, a cărui serie începe cu piese de la Septimius Severus şi se încheie cu piese de la Filip Arabul.

Aici a existat un vicus roman. Acesta se află în punctul Sub Mesteacăn, aflat înainte de intrarea în sat dinspre Slimnic.

Bibliografie: Mitrea 1953, p. 612-638; Protase 1958, p. 258-259; 1966, p. 204; *** TIR, L35, p. 63; Popa 2000, p. 177; 2002, p. 159.

 

4. Biserica-sală actuală, este construită în anul 1636, pe locul unei biserici mai vechi, ce purta hramul Sf. Lukas şi a fost ridicată probabil în secolul XIV, în stil gotic.

Turnul-clopotniţă a fost ridicat în anul 1749, peste un turn al fortificaţiei înconjurătoare a bisericii. Turnul are cea mai mare înclinaţie faţă de axul vertical dintre turnurile păstrate în Transilvania, respectiv 20ş.

Fortificaţia ce înconjoară biserica este simplă, constând dintr-un zid prevăzut cu guri de tragere.

Se mai pot vedea, în interior, urme ale unor cămări de provizii.

Bibliografie: Horwath 1936, harta; Gheorghiu 1985, p. 179; Fabini 1998, p. 600.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, IV, p. 218.