b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

187. Retiş (Réten, Retersdorf, Reteschdorf, Reteschderf, Villa Retheri), denumirea veche românească Retişdorf, comuna Brădeni

 

Anul primei atestări scrise: 1353; possessio Retes.[1] În anul 1206 apare menţionată o localitate villa Militum(Rittersdorf = Satul cavalerului) ce ar putea fi identificată cu Retersdorf – Retiş.[2]

 

            1. Pe teritoriul satului s-au semnalat fragmente ceramice preistorice, fără indicaţii cronologice şi topografice precise.

Bibliografie: Teutsch 1884, p. 125.

 

            2. De aici provine un solidus de la Constantinus (CSS).

Bibliografie: Gooss 1876, p. 135; Protase 2000, p. 177.

 

            3. Biserica luterană actuală este rezultatul unor masive intervenţii din secolul XVIII.

Pe o piatră din peretele de V se mai păstrează inscripţionaţi anii 1599 şi 1694.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 594.

 

 [1] Scheiner 1926, p. 118.

[2] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 8.