b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

184. Răvăşel (Rovăşel, Róvás, Rosch, Rovasch, Ruesch), comuna Mihăileni

 

Anul primei atestări scrise: 1394; possessio Rawas.[1]

 

            1. Pe teritoriul satului, într-un loc neprecizat, s-a găsit un topor neolitic de piatră.

Bibliografie: MNB.

 

            2. Biserica luterană actuală a fost construită în anul 1825, suprapunând probabil o biserică mai veche, despre care nu există informaţii. În anul 1878 se menţionează însă existenţa unui clopot din a doua jumătate a secolului XIV, inscripţionat[2], ce ar putea proveni din inventarul vechii biserici.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 613.

 

 [1] Scheiner 1926, p. 121.

[2] „O rex glorie veni cum pace”