b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

183. Răşinari (Isztina, Resinár, Städterdorf, Stitus), comună

 

Anul primei atestări scrise: 1381; Un document plăsmuit pentru a servi unui proces cuprinde unele pasaje dintr-un act de danie din acest an. Actul este semnat de Radu I al Munteniei în favoarea bisericii Sf. Paraschiva din Răşinari. N. Iorga a observat că potrivirea datelor şi frânturilor de formule de cancelarie slavonă întrebuinţate îndreptăţesc presupunerea că plăsmuirea se întemeiază, cel puţin în parte, pe un document autentic. Din biserica răşinăreană nu ne-a mai rămas, însă, nici o urmă; 1476.[1]

 

            1. Pe muntele Rozdeşti (1954 m) s-a descoperit fragmentul unui topor de augit-andezit, datând din epoca neolitică (MNB).

Bibliografie: Kimakowicz 1912, p. 15-16; Vătăşianu 1959, p. 252.

 

            2. La Vălari, spre S de şoseaua ce duce la Păltiniş, în apropierea cotei 1315, s-a descoperit (martie 1947) un mic depozit de bronzuri conţinând un celt de bronz cu tortiţă, un vârf de sabie şi două seceri.

Bibliografie: Horedt 1947a, p. 156-157; Berciu 1950, p. 60.

 

            3. Pe Cetăţeaua (Cetăţuia)  s-a găsit un denar de la împăratul Hadrian.

Bibliografie: MNB.

 

            4. Între Răşinari şi Poplaca, pe înălţimea La Gânza, se află urmele unei cetăţi cu ziduri de piatră legată cu mortar, din epoca medievală. Diametrul ei maxim este de 265 m.

Spre Răşinari panta este foarte abruptă zidul construindu-se, în consecinţă, doar pe cornişa dealului spre Poplaca (V), fiind precedat de un şanţ cu val. Înspre S şanţul cu val este dublu.

În interiorul fortificaţiei se observă fundaţii ale unor construcţii (cca 40) patrulatere de piatră (cazemate ?), a căror funcţionalitate nu a fost precizată.

Fortificaţia se datează, probabil, din secolul XIV d.Chr.

Cetatea este adeseori amintită la Poplaca.

Bibliografie: Ackner 1856, p. 60-61; Horedt 1941, p. 21-26; 1941a, p. 596-597; Nägler-Beşliu 1991, p. 3-13.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, VII, p. 84.