b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

181. Racoviţa (Oltráhovica, Rakovitza), comună

 

            1. La locul numit Grădina lui Cărţăoaia, aflat pe una dintre terasele superioare ale Oltului, la confluenţa dintre Valea Lupului şi Pârâul Bisericii a fost descoperit, întâmplător, în anul 1972, un toporaş din silex (opal), cioplit rudimentar pe o singură faţă (unifacial), aparţinând culturii de prund.

Descoperirea de aici este prima de acest fel de pe teritoriul Transilvaniei, demonstrând faptul că etapele timpurii ale procesului de antropogeneză există şi în această zonă.

Bibliografie: Paul 1973; 1973a; 1973b.

 

            2. Mănăstire întemeiată în secolul al XVIII-lea, cu loc neprecizat. Nu se cunosc hramul şi împrejurările desfiinţării.

Bibliografie: Rusu şi colab. 2000, p. 212.