b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

177. Prod (Prod, Pruden, Proden, Prudn), comuna Hoghilag

 

Anul primei menţiuni scrise: 1348.[1]

 

            1. În punctul numit de localnici Buchfeld, situat pe o terasă dominantă, se află urme de fortificaţie, la 1 km sud de sat. Materialele ceramice descoperite la faţa locului aparţin culturii Coţofeni.

Bibliografie: Baltag 2000, p. 42.

 

2. Pe teritoriul satului, fără precizări topografice, s-au descoperit un topor de amfibolit şi o piatră de ascuţit din şist cuarţitic din epoca neolitică (CSS).

Bibliografie: Koch 1876, p. 131; Gooss 1876, p. 47; Tocilescu 1880, p. 780; Téglás 1887, p. 195; Roska 1942, p. 233, nr. 87.

 

            3. În Vii s-au găsit monede romane, fără a se fi stabilit cronologia lor (CSS).

Bibliografie: Ackner 1860, p. 25-26; Kenner 1863, p. 321; Gooss 1876, p. 100; Marţian 1920, p. 531; *** TIR, L35, p. 59; Popa 2000, p. 209.

 

            4. Pe teritoriul satului s-a descoperit o statuetă de bronz, din epoca romană, reprezentând un urs (MS).

Aici se pare că a existat şi un vicus. El se află cu 2 km înainte de intrarea în Prod, dinspre Dumbrăveni.

Bibliografie: Ackner 1860, p. 25-26; Kenner 1863, p. 321; Gooss 1876, p. 100; Marţian 1920, p. 531; *** TIR, L35, p. 59; Popa 2000, p. 176, 191; 2002, p. 149.

 

5. Vechea biserică ridicată pe la sfârşitul secolului XV, a fost o construcţie în stil gotic, fără turn şi cu un cor fortificat.

Pe o fotografie de epocă se mai poate observa corul mai înalt decât nava, cu galerie de luptă susţinută pe arce ce se sprijină pe contraforţi şi ascund guri de smoală în spatele lor.

Acest edificiu de cult este demolat în anul 1902 şi pe acelaşi loc se ridică în anul 1904 actuala biserică în stil eclectic.

Biserica pare să nu fi avut fortificaţie în jur. Pe o gravură din secolul XIX, biserica este reprezentată cu un gard din scânduri.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 571-572.

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, II, p. 56.