b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

162. Păuca (Pókafalva, Törnen, Pocken, Duae Turres, Cheuturn, Ladnuk), comună

 

Anul primei atestări scrise: 1309; Jacobus de duabus Turribus presbyteros seu rectores ac universitatem sacerdotum decanatus.[1]

 

            1. În cunoscuta aşezare de la locul numit Homm (Kalmar aminteşte şi un punct Horum ?), aflată în marginea de NV a comunei, au fost întreprinse, în anii 1965-1966, săpături arheologice sistematice care au scos la lumină un bogat material arheologic aparţinând îndeosebi primelor faze (A şi A-B) din dezvoltarea culturii eneolitice Petreşti.

Atât materialele recoltate, cât şi situaţia stratigrafică surprinsă sunt asemănătoare, până la identitate, cu cele de la Daia Română-Pârăuţ.

De menţionat dezvelirea, în întregime, în zona de vest a aşezării, a unei locuinţe cu platformă de lut, care s-a dovedit a fi construită pe piloţi, la oarecare distanţă de sol.

Bibliografie: Roska 1942, p. 227; Paul 1967; 1992, p. 142; Kalmar 1999, p. 174; *** 2000, p. 284.

 

            2. În MA se află fragmente ceramice eneolitice aparţinând culturii Coţofeni descoperite aici.

Bibliografie: Roman 1976, p. 84; Ciugudean 2000, p. 77.

 

            3. În anul 1884 s-a descoperit, într-un punct neprecizat de pe teritoriul comunei, o oglindă scitică din bronz.

Bibliografie: Vasiliev 1980, p. 113, 121, 130, 148, 181, 183; *** 2000, p. 284..

 

            4. La Păuca sunt semnalate vestigii de epocă romană, probabil un vicus, pe teritoriul satului.

Bibliografie: *** 2000, p. 284; Popa 2000, p. 175, 191; 2002, p. 141.

 

5. Edificiul de cult purtând hramul Sf. Maria a fost ridicată în secolul XIII, ca biserică sală în stil romanic, cu două turnuri pe faţada de V.

Din acest aspect arhitectonic apare şi numele duae turris în documente şi toponimul german Törnen.

În secolul XVI, monumentul este transformat în stil gotic.

Nava şi corul încheiat acum poligonal sunt boltite în stea, în pereţii de N şi S se deschid ferestre în arc frânt iar între cor şi navă se ridică un arc triumfal ogivat.

Cele două turnuri de pe faţada de V sunt unite într-un turn lat, cu plan dreptunghiular, vizibil încă într-o fotografie de epocă. Acest turn se prăbuşeşte în anul 1910, iar ceea ce rămâne se demolează până la temelii.

Dintre clopote, cel mic este datat 1670.

O a doua biserică veche a fost ridicată în stil gotic pe un deal situat la SE de biserica parohială luterană. După unele informaţii, monumentul ar fi făcut parte dintr-un complex mănăstiresc.

Bibliografie: Horwath 1936, harta; Fabini 1998, p. 752-753.

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 240.