b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

156. Orlat (Orlát, Winsberg, Awersch-Bleschdorf), comună

 

Anul primei atestări scrise: 1319; ecclesia de monte Civinii praepositurae Cibiniensis.[1]

 

            1. La NV de sat, pe Dealul Orlatului (Riesenberg, Cetatea Scurtă, Dealul Lidii), se găseşte o mare cetate de pământ, Cetatea Scurtă, cercetată arheologic între anii 1967-1969.

Spre S şi E poalele abrupte ale dealului sunt scăldate de apele pârâului Cernavoda. Spre NV se află două şanţuri cu val.

În urma cercetărilor sistematice s-a putut constata că cele mai vechi urme de locuire sunt preistorice (cultura Coţofeni) şi romane, fortificaţia datorându-se, însă, locuitorilor evului mediu. În afara şanţurilor cu val din pantă, pe cornişa dealului, mai cu seamă spre V, se ridicase o palisadă.

Materialele arheologice, îndeosebi ceramica de tip Ciugud, permit datarea cetăţii în secolul XII, putând fi atribuită populaţiei româneşti.

De la această fortificaţie şi-a primit numele şi Orlatul, numit în anul 1322, Comuna de Sub Cetate (Warolyafolw).

M. Roska aminteşte aici şi o aşezare neolitică.

Bibliografie: Horedt 1940a, p. 126; Roska 1942, p. 214; Roman 1976, p. 83; Nägler 1977, p. 27-35; Lazăr 1979, p. 35-36; Kalmar 1999, p. 173.

 

            2. Pe vârful La Zidu, lângă râul Cernavoda, deasupra haltei de cale ferată situată în dreptul satului Sibiel, se află o cetate de piatră prinsă cu mortar, ovală, cu diametrul maxim de 228 m şi zidul de o grosime medie de 1,40 m. Acesta se păstrează la suprafaţă, pe alocuri, până la 2,50 m înălţime.

Cetatea a fost cercetată arheologic între anii 1967-1969, constatându-se faptul că nu are nici o altă construcţie în interior.

Spre N şi E, unde pantele sunt mai line, se observă un şanţ cu val aplatizat, ca şi vechiul drum de acces.

Cetatea a fost construită, după materialul ceramic descoperit, pe la 1300, fiind identificată cu cetatea regală de graniţă Salgo, amintită documentar într-un document de la 1322.

Bibliografie: Cercetări inedite Th. Nägler.

 

            3. La locul numit Viile Orlatului, situat pe un platou jos, la cca 400 m de malul Cibinului, lângă pădure, au fost descoperite fragmente ceramice ornamentate şi neornamentate aparţinând culturii Wietenberg.

Bibliografie: Luca-Părean 1995-1996.

 

            4. Din locuri neprecizate din hotarul satului provine un alt lot de materiale arheologice încadrabile în epoca neolitică şi eneolitică (cultura Vinča şi cultura Petreşti), epoca bronzului (cultura Wietenberg) şi perioada dacică.

Bibliografie: Luca-Părean 1995-1996.

 

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 325.