b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

100. Gusu (Kisludas, Gieshübel, Giszibel, Gäszhiwel, Bakludas, Malum Prandium), comuna Ludoş

 

Anul primei atestări scrise: 1309; Rothludas.[1]

 

            1. Un vicus este amintit de D. Popa.

Bibliografie: Popa 2000, p. 170; 2002, p. 93.

 

            2. Biserica a fost edificată în secolul XIV, iar în anul 1465 este amintită ca purtând hramul Sf. Anton.

Edificiul a fost construit ca biserică sală, fără turn, cu corul şi nava de aceeaşi lăţime şi sprijinit de contraforţi.

Biserica a suferit o renovare radicală în secolul XIX, când bolta veche este înlocuită cu un tavan stucat.

Dintre cele trei clopote, unul păstrează urme de inscripţie latină şi anul 1663.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 209.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 240.