b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

    101. Guşteriţa (Szenterzsébet, Hammersdorf), localitate înglobată oraşului Sibiu

 

Anul primei atestări scrise: 1309; Johannes plebanus de villa Vmberti.[1]

 

            1. Din puncte neprecizate din hotarul localităţii provin :

a) Un topor şi o măciucă de piatră perforată din epoca bronzului (MNB).

Bibliografie : Tocilescu 1880, p. 782.

 

b) În mod greşit se semnalează ca provenind de aici topoare de aramă, fiind confundate cu cele de bronz din depozite.

Bibliografie: Téglás 1892, p. 607.

 

c) Vase, fragmente ceramice şi o greutate de ţesut.

Bibliografie: MNB.

 

d) O mulţime de obiecte de bronz, în bună parte descoperite înaintea descoperirii marelui depozit de bronzuri şi anume, cel puţin 5 topoare, 3 celturi şi un vârf de lance, precum şi un cuţit cu lamă curbă, un buzdugan, 12 vârfuri de lance ce ar putea să datează din perioada hallstattiană.

Depozitul a fost descoperit în anul 1834 şi poartă denumirea în literatura de specialitate de Guşteriţa I.

            Descoperirea face parte din seria Sângeorgiu de Pădure-Fizeşu Gherlii (secolul IX î.Chr.), Ha B2.

Bibliografie: Neigebaur 1851, p. 263, nr. 20; Seidel 1853, p. 164; Müller 1858, p. 336-337; Gooss 1876a, p. 495; Popescu 1944, p. 108; Horedt 1947, p. 2; Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 142; *** 1996, p. 211.

 

e) O mărgea de culoare închisă, cu ochi de altă culoare, din perioada Latčne, sau din epoca romană (MNB).

Bibliografie: Gooss 1876a, p. 493, 533; Popa 2000, p. 189.

 

f) O fibulă de tip Latčne, o farfurie (fosta colecţie Ackner) considerată ca datând din aceeaşi perioadă, precum şi o cană şi vase miniaturale.

Un călcâi de fier al unei lănci (MNB) ar putea să dateze din aceeaşi epocă.

Bibliografie: Gooss 1876a, p. 537; Pârvan 1926, p. 495; Roska 1944, p. 70, nr. 123.

 

g) Centură cu astragale dacică.

Bibliografie: Rustoiu 1996, p. 201.

 

h) Un stater de aur al lui Alexandru Macedon şi mai multe monede republicane, precum şi monede imperiale din secolele I-III d.Chr.

Bibliografie: Neigebaur 1851, p. 265-266, 272; Gooss 1876, p. 25; Mitrea 1945, p. 107; *** TIR, L35, p. 44; Popa 2000, p. 205.

 

i) Monede de cupru ale lui Constantin I şi Gratian.

Bibliografie: Macrea 1936-1940, p. 300; Popa 2000, p. 205; Protase 2000, p. 185.

 

j) M. J. Ackner semnalează descoperirea a numeroşi denari republicani şi a unui inel de aur.

Bibliografie: Ackner 1833, p. 269-270; Gooss 1876, p. 225; Winkler 1967, p. 153.

 

k) În colecţiile MNB se găsesc fragmente ceramice pictate, de origine grecească, descoperite lângă podul de peste râul Cibin, pe drumul care duce spre Daia.

Bibliografie: Horedt 1965, p. 12, 44, n. 19.

 

l) Unelte dacice.

Bibliografie: Glodariu-Iaroslavschi 1979, p. 60, 67, 90, 120-121, 154, 156, 158-160.

 

            2. La Fântâna Generalului a fost identificată o locuire aparţinând culturii eneolitice Petreşti, faza B.

Bibliografie: Paul 1992, p. 140; Kalmar 1999, p. 162.

 

            3. Pe o terasă a dealului Wartberg, la NE de localitate, între ultima casă şi viile Vorprich, cca. 50 de paşi spre stânga de drumul spre Nou Român, s-a găsit, în anul 1870, într-o groapă rotundă, un depozit de bronzuri cântărind, în total, peste 800 kg, din care 600 kg turtele de bronz şi cupru.

            Depozitul cuprinde: unelte (celturi, topoare, seceri, cuţite, târnăcoape, ciocane, dălţi, ferăstraie, cârlige de undiţă), arme (săbii, pumnale, vârfuri de lance), podoabe (pandantive, figuri de păsări, brăţări, inele, fibule, mărgele, butoni, ace), vase, materie primă (cca 600 kg. turte de bronz, aramă şi cositor).

Varietatea formelor şi cantitatea mare a materiei prime indică existenţa unei turnătorii de bronz (atelier) a cărui dezvoltare este legată, eventual, de salinele din apropiere, de la Ocna Sibiului, cum se constată şi la Uioara şi Şpălnaca.

Depozitele datează din epoca târzie a bronzului / epoca timpurie a fierului. Partea precumpănitoare a depozitului se păstrează în MNB, stocuri şi unele obiecte se găsesc în muzeele din Budapesta, Cluj-Napoca, Linz, Mediaş, Braşov, Sfântu Gheorghe, Sighişoara, Viena şi Zürich. Depozitul a primit denumirea de Guşteriţa II.

            Acesta face parte din seria Cincu-Suseni (secolul XII î.Chr.), Ha A1.

Bibliografie: Rómer 1870, p. 269-275; Reissenberger 1872, p. 8-37; *** 1870-1871, p. 53; Gooss 1876, p. 25-27; Tocilescu 1880, p. 798-800, 815, 819, 820; Hampel 1896, p. 152-153; Reinecke 1899, p. 324; Hoernes 1904, p. 208; Pârvan 1926, p. 291, 432, 441, 443; Nestor 1933, p. 133; Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 95-97; *** 1996, p. 211.

 

            4. Lângă podul peste Cibin, la stânga şoselei care duce la Daia şi, în continuare, pe teritoriul fostei cărămidării Schramm, se întinde o aşezare din epoca bronzului. De aici provine şi ceramică grecească, pictată, din epoca dacică

Bibliografie: MNB.

 

            5. În Pârău (im Bach) s-a găsit un vârf de lance. Epoca de încadrare este neprecizată.

Bibliografie: MNB.

 

            6. Într-o grădină, la capătul de sus al localităţii, pe un loc unde apar şi alte descoperiri ca: monede, fragmente de ţigle şi de vase, s-a descoperit, în anul 1839, un inel de aur din perioada hallstattiană (fosta colecţie Ackner).

Aici s-a aflat şi un vicus roman (D. Popa).

Bibliografie: Ackner 1851, p. 22-23; Mitrea 1937-1940, p. 147-155; Popa 2000, p. 170, 189.

 

            7. Lângă Poligonul de tragere s-a descoperit un depozit de vase dispuse în cerc: un vas cu picior, o oală cu două toarte, o farfurie cu capac (toate de culoare cenuşie, de factură locală), precum şi un vas cu gâtul rupt şi o cană grecească cu linii pictate, de factură greco-romană.

Depozitul datează din perioada dacică (MNIT).

Bibliografie: Rusu 1955, p. 79 sqq.

           

8.

a) Pe dealul La Fântâna Me (Fântâna Rece, Kaltenbrunner Berg), s-au descoperit două monede din Erythraea. În acelaşi punct au fost descoperite numeroase fragmente ceramice dacice de culoare negricioasă cu pete roşiatice şi de culoare cenuşie. S-a mai descoperit şi un mic depozit de unelte de fier, din care făcea parte şi un fier de plug dacic.

Bibliografie: Gooss 1876, p. 25.

 

b) În anul 1856 Ackner menţiona descoperirea a două urne la locul numit Fântâna Rece, piesele aflându-se la Muzeul din Viena.

Între anii 1966-1969 şi 1970, în acelaşi loc, a fost cercetat un cimitir biritual, descoperindu-se 80 de morminte, dintre care 79 de incineraţie şi unul de inhumaţie.

Materialul arheologic se găseşte la MNB.

Mormintele de incineraţie au, de regulă, o urnă, în care erau aşezate oasele puternic arse. Într-un singur caz oasele arse au fost aşezate direct în groapă. Nici o urnă nu este acoperită cu capac.

Singurul mormânt de inhumaţie este al unui copil de vreo 8 ani.

În ceea ce priveşte inventarul, majoritatea pieselor sunt de fier: cuţite, catarame, brăţări şi inele. Forma vaselor este de oală-borcan. Arderea lor este slabă, ceramica fiind – în general – friabile. Majoritatea vaselor sunt decorate. Cimitirul face parte din tipul Mediaş. Autorul propune datarea cimitirului în secolele VIII-IX d.Chr.

Bibliografie: Nägler 1971, p. 63-73.

 

            9. În Valea Goşiilor s-a găsit o monetă de factură dacică de tip Filip II.

Bibliografie: MNB.

 

            10. Există, de asemenea, o a doua (al doilea vicus: D. Popa) aşezare din epoca romană cu un material arheologic deosebit de bogat.

Substrucţii de la clădiri de piatră s-au descoperit în teritoriul cimitirului evanghelic; cărămizi pentru construcţii şi pentru pavaj; o cărămidă cu stampila CM[2], vase, căni, farfurii, amfore (?), opaiţe de lut, fier de plug, seceri de fier, râşniţe din porfir şi de bazalt; un grup de vase aflate într-un depozit (Fundătura); un cazan de bronz cu mâner, o farfurie de bronz cu mâner în formă de acant, un mâner de bronz terminat printr-un inel, o cratiţă de fier cu un suport cu trei picioare; fragmente de sticlă; arme (săgeţi, vârfuri de lance; un altar mic anepigrafic; o statuie şi o placă de marmură cu relief (delfini, rozete, roată, cap cu barbă); jucării de lut (majoritatea în vechea colecţie Ackner, MNB).

Bibliografie: Neigebaur 1851, p. 261-264; Ackner 1851, p. 26-27; Kenner 1860, p. 401; Gooss 1876, p. 27, 28; Bielz 1899, p. 31; Marţian 1920, p. 316; Popa 2000, p. 170, 189; 2002, p. 93-94.

 

            11. Monede din epoca imperială (secolele I-III d.Chr., de la Traian până la Aurelian), în col. Ackner, din descoperiri izolate sau din depozite, găsite – în parte – pe teritoriul Guşteriţei, parte la Sibiu, sau în apropierea oraşului. Una dintre monede este PROVINCIA DACIA.

Bibliografie: Neigebaur 1851, p. 265-272; Ackner 1851, p. 23, 28; Gooss 1876, p. 78; Macrea 1936-1940, p. 285; Winkler 1971, p. 154.

 

            12. De provenienţă sudică (importuri romane) sunt cele două vase de bronz, descoperite în punctul Fundătura în 1840, ajunse din colecţia Ackner în MNB.

Bibliografie: Horedt 1965, p. 35 sqq.

 

            13. Porţiuni din drumul roman spre Şeica Mică şi Ocna Sibiului au fost identificate la N de localitate, în ogoare.

Bibliografie: Neigebaur 1851, p. 274; Gooss 1873-1874, p. 43.

 

            14. La aproximativ 3-4 km de sat, în punctul Dealu Cocoşului, se află o aşezare rurală de epocă romană.

Bibliografie: Popa 2002, p. 94.

 

15. Din Formental (Ferenthal) provine un pinten de fier cu capetele îndoite, datând din perioada medievală (colecţia Ackner).

Bibliografie: *** 1833, p. 276 şi pl. I/10.

 

            16. Biserica luterană a fost, iniţial, o bazilică romanică trinavată, databilă la începutul secolului XIII, cu cinci travee, absidiole în dreptul navelor laterale şi o absidă mare, precedată de un cor păstrat în dreptul navei principale.

Din acest edificiu se mai păstrează stâlpii dintre nave, bolţile navelor laterale, absidiola navei laterale de S, precum şi părţi ale portalurilor de S şi N.

Se presupune, pe baza inscripţiei păstrate pe un potir menţionat în literatură[3], că biserica ar fi purtat hramul Sf. Andrei.

La sfârşitul secolului XV, se întreprind ample lucrări de transformare a bisericii.

Corul este reboltit pe nervuri în cruce, pe exterior se construiesc contraforţi şi se montează ferestre gotice. Tot cu prilejul acestor lucrări se va fi montat atât sedila, cât şi nişa sacramentară în cor.

Între cor şi nava centrală, arcul triumfal romanic este înlocuit cu unul ogival, iar tavanul romanic al navei este înlocuit cu o boltă gotică.

Turnul clopotniţă a fost clădit între a patra şi a cincia travee a navei, ultimele etaje fiind amenajate cu galerii de luptă. Galeriile de luptă din lemn, susţinute pe bârne în consolă şi pe contraforţi, sunt ridicate şi deasupra corului.

Vechiul altar a fost donat în anul 1908 MNIT.

            Zidul de incintă, cuprinzând în interiorul lui şi o capelă gotică, datează din secolul XVI, dar forma ovală, fără turnuri de apărare, ar putea duce la presupunerea zidirii sale pe fundaţii vechi, probabil din perioada romanică.

Bibliografie: Müller 1859, p. 188; Roth 1905, p. 22; Horwath 1936, p. 175; Vătăşianu 1959, p. 25; Treiber 1971, p. 46; Gheorghiu 1985, p. 85; Fabini 1998, p. 267-270.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 248.

[2] Iniţiale ale atelierului: CIL, III, 1633.

[3] Ackner 1862, p. 81.