b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

            97. Glâmboaca (Glimboka, Hühnerbach, Honnerbach, Honerbich), oraşul Avrig

 

Anul primei atestări scrise: 1322; Honrabah.[1]

 

            1. În cariera de piatră de lângă sat s-a găsit un topor de cupru cu braţele în cruce, lung de 41,5 cm, cu greutatea de 3,5 kg, din perioada eneolitică (MNB).

Bibliografie: Reissenberger 1881, p. 79; Téglás 1888, p. 118; Roska 1942a, p. 36, nr. 64; 1942, p. 99, nr. 34; Popescu 1944, p. 29, n. 4; Vulpe 1975, fig. 10/68; Kalmar 1999, p. 161.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 358.