b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

            96. Giacăş (Gyákos, Gogeschdorf, Jakobsdorf, Gogeschderf), denumirea veche românească Geacăş, comuna Aţel

 

Anul primei atestări scrise: 1337.[1]

 

1. Pe raza satului a fost descoperit, în anul 1938, un topor-calapod din diabaz cenuşiu-verzui.

Bibliografie: Stoicovici-Blăjan 1979, p. 33, fig. 2/3; 6/3.

 

            2. Vechea biserică a satului era plasată în centrul localităţii, la întâlnirea celor trei străzi principale.

Edificiul construit în secolul XV ca mică biserică sală cu cor poligonal şi fără turn clopotniţă a fost demolat în anul 1969.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 212.

 

 [1] Suciu 1966, p. 261.