b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

            95. Ghijasa de Sus (Felsőgezés, Obergesäß, Klegesesz), comuna Alţâna

 

Anul primei atestări scrise: 1364; possesiones Martunfolwa et Seez.[1]

 

            1. In direcţia SE faţă de vatra satului, la distanţă de cca 3 km şi jumătate de panta din stânga a pârâului Hârţişoara, se află urmele unei aşezări dacice.

Stratul de cultură este relativ subţire.

Aşezarea este nefortificată, materialul arheologic fiind destul de sărac.

Bibliografie: Popa 2001, p. 421.

 

2. În colecţia unui particular se aflau, în anul 1856, o statuetă de bronz a lui Hercules, o cheie de bronz, o lampă trilichnă cu trei găuri, un vas de culoare roşie, un lacrimarium de sticlă, securi etc., toate de epocă romană. Nu se cunoaşte provenienţa lor.

Bibliografie: Ackner 1856, p. 29.

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, II, p. 208.