b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

            94. Ghijasa de Jos (Alsógezés, Untergesäß, Griszgesesz), comuna Nocrich

 

Anul primei atestări scrise: 1319; possessio Zeech.[1]

 

            1. Din hotarul localităţii provine, fără alte precizări, un depozit de bronzuri.

Bibliografie: Popa 2001, p. 419-420.

 

            2. Aici se află o aşezare din Ha.

Bibliografie: Popa 2001, p. 420.

 

3. D. Popa a descoperit pe hotarul localităţii un vicus. Acesta se află în punctul Holdele Domnilor situat la confluenţa văii Hârliţa cu pârâul Ghijasei

Bibliografie: Popa 2000, p. 170, 189; 2001, p. 423; 2002, p. 90.

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 342.