b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

            93. Gherdeal (Gerdály, Gürteln, Girteln Valle Gertrudis), comuna Bruiu

 

Anul primei atestări scrise: 1332-1335; Villa G1errudis.[1]

 

            1. Pe teritoriul satului s-a găsit un fragment de sabie de bronz din epoca bronzului (CSS).

Bibliografie: Gooss 1876, p. 24; Téglás 1887, p. 194; Tocilescu 1880, p. 798; Hampel 1896, p. 46.

 

            2. Se presupune că biserica actuală, construită în anul 1850, ar fi suprapus un edificiu romanic.

Din izvoarele documentare se poate spicui doar informaţia că, în anul 1520, biserica cu hramul Sf. Gertruda primeşte bani din partea scaunului Sibiului pentru lucrări de construcţie şi apoi că în anul 1816 se constată necesitatea construirii unei noi biserici.

Fortificaţia din jurul bisericii datează de la începutul secolului XVI, când a fost concepută ca incintă pătrată, apărată cu turnuri de colţ.

Astăzi se mai păstrează turnurile de NE şi NV, turnul de SE fiind prăbuşit, iar zona de SV modificată la 1846.

Bibliografie: Horwath 1936, harta; Fabini 1998, p. 256-257.

 

 

 [1] DIR, C, XIV, III, p. 220.