b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ã 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

            90. Galeş (Szebengálos, Gális, Gallusdorf, Galisch), comuna Sălişte

 

Anul primei atestări scrise: 1383; Grozdorph alio nomine Galusdorph.[1]

 

            1. Pe muntele Frumoasa, din regiunea izvoarelor Cibinului şi Sebeşului, s-au găsit, prin anul 1860, multe tetradrahme barbare, care sunt, probabil, imitaţii dacice după monede Filip II.

Bibliografie: Pink 1860, p. 35, 137, nr. 81; Téglás 1887, p. 190; 1909, p. 213; Roska 1942, p. 262, nr. 105.

 

            2. De pe teritoriul localităţii provin mai multe vase dacice întregi, care semnalează, prin prezenţa lor, existenţa unei aşezări sau necropole.

Material ceramic dacic fiind descoperit şi în Lunca Galeşului, aflată în imediata apropiere a vetrei satului (MNB; LAULB).

Bibliografie: Lupu 1969, p. 287-288. Informaţie: S. A. Luca.

 

3. În grădina casei de la nr. 20 a lui Petru Căruţ au fost descoperiţi trei denari republicani romani.

Bibliografie: Lupu 1969, p.286.

 

 

 [1] Scheiner 1926, p. 54.