b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

            89. Furkeschdorf (Farkastelke, Predium Nicolai, Furkas) pustietate între Mediaş şi Moşna

 

Anul primei atestări scrise: 1267; Predium Nicolai.[1]

 

1. Aşezarea se stinge în jurul anului 1476, când se menţionează împărţirea pământurilor între Mediaş şi Moşna.

În anul 1487 moare ultimul preot ce a slujit în biserica cu hramul Sf. Nikolaus din Furkeschdorf.

Vatra satului şi biserica nu sunt identificate în teren.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 469.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 528.