b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

            85. Floreşti (Földszin, Felsendorf, Filsdorf, Fäzenderf), denumirea veche românească Felţa, comuna Laslea

 

Anul primei atestări scrise: 1304; Földsintelke.[1]

 

            1. În locul numit Făget (Beschelz) s-au descoperit mai multe urne datând, probabil, din epoca fierului, fără alte precizări.

Bibliografie: Teutsch 1886, p. 10.

 

            2. Biserica sală de mici dimensiuni a fost ridicată în stil gotic, în anul 1424, după cum relatează pisania păstrată în peretele de N al corului.

Conform inscripţiei edificiul a fost edificat de nobilii fraţi Antonius şi Marcus Bethlen.[2]

Corul poligonal este boltit pe nervuri.

În cor se află o lespede de mormânt din marmură, ce poartă inscripţionat acelaşi an 1424.

Bibliografie: Fabini 1998, p. 186-187.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 230.

[2] „Hoc sacras aedes procurarunt Antonius et Marcus Bethlenii in honorem Dei et comunem utilitatem ecclesiae A.D. 1424”