b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

84. Fetea (Fetantelike, Fettendorf, Fetumdorph) , sat desfiinţat, înglobat la comuna Biertan

 

Anul primei atestări scrise: 1357; Fetumdorph.[1]

 

            1. La cota 493 se află o amenajare care indică prezenţa unei fortificaţii, la locul Gruiu Hoţilor, cu dimensiunile aproximative de 45 / 12 m.

Terasa s-a format prin săparea marginilor pantei.

Amenajarea este, mai probabil, un loc de refugiu, decât o fortificaţie propriu-zisă şi datează din feudalismul timpuriu.

Bibliografie: Horedt 1958, p. 154.

 

 

 



[1] Zimmermann şi colab., UB, II, p. 136.