b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

80. Ernea (Szászernye, Ernye, Ehrgang, Irrgang, Argung), localitate componentă a oraşului Dumbrăveni

 

            1. Pe teritoriul satului s-a găsit o daltă neolitică, triunghiulară, realizată din marnă calcaroasă precum şi alte unelte din acelaşi material (MNIT).

Bibliografie: Koch 1876, p. 133; Gooss 1876, p. 55; Tocilescu 1880, p. 780; Marţian 1920, p. 355; Roska 1936, p. 79; 1942, p. 258, nr. 63; Kalmar 1999, p. 158.