b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

79. Dupuş (Tóbiás, Táblás, Tobiasdorf, Tobsdorf, Toppensterf, Villa Tobiae), denumirea veche românească Dupusdorf, comuna Aţel

 

Anul primei atestări scrise: 1267.[1]

 

            1. Din locuri neprecizate de pe teritoriul localităţii provin:

a) Un castron, o ceaşcă şi mărgele de lut, probabil eneolitice (MNIT).

Bibliografie: Pósta 1908, p. 41; Roska 1942, p. 282, nr. 46.

 

b) Numeroase fragmente ceramice, dintre care, unele au ornamente spiralice, probabil din epoca bronzului şi mai multe obiecte din bronz (un buzdugan cu 12 ţinte, două fragmente de căldăruşe de tip italic cu toartele în formă de cruce, lama îndoită a unei spade, două fibule) datând de la sfârşitul epocii bronzului (MS şi diferite colecţii particulare din oraş).

Se mai semnalează şi celturi.

            Depozitul face parte din seria Sângeorgiu de Pădure-Fizeşu Gherlii (secolul IX î.Chr.), Ha B2.

Bibliografie: Neigebaur 1851, p. 255; Müller 1858, p. 336-337; Gooss 1876, p. 56; Tocilescu 1880, p. 798, 802, 804, 821, 826; Marţian 1920, p. 245; Pârvan 1926, p. 311, 756; Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 141.

 

c) Fragmente dintr-un vas din perioada hallstattiană.

Bibliografie: MNB.

 

d) O brăţară dacică de argint cu capetele în formă de animale (MNBud).

Bibliografie: Rustoiu 1996, p. 195.

 

            2. Pentru cetatea de pământ de la Wadeschgraben, dintre Aţel şi Dupuş, vezi Aţel.

 

            3. La S de sat, în interiorul unui şanţ circular, s-au găsit arme, monede imperiale romane, fragmente de ţigle şi de vase.

În săpătura făcută în anul 1875 s-a descoperit partea inferioară a unei râşniţe din bazalt, cu fusul de fier, considerată romană şi un suport de vas realizat din lut ars (MNIT).

Bibliografie: Horedt 1944, p. 109; Ackner 1856, p. 20; Bielz 1899, p. 16; *** TIR, L35, p. 40; Popa 2000, p. 168, 204; 2002, p. 81.

 

4. La începutul secolului XVI, se construieşte o biserică sală, de mici dimensiuni, în stil gotic.

Corul şi nava au fost construite cu aceeaşi lăţime şi sunt boltite la acelaşi nivel. Ele sunt sprijinite de contraforţi legaţi între ei, în partea superioară, cu arce de cărămidă ce formează gurile de smoală ale galeriei de luptă.

Accesul pe galeriile de luptă este asigurat de un turnuleţ cu scară melcată, construit în colţul de NV al bisericii.

Pe partea de N a corului a fost construită în secolul XVII o sacristie.

Portalul uşii de acces dinspre cor vădeşte trăsături renascentiste, iar uşa de stejar este inscripţionată 1610.

În cor se păstrează un valoros altar poliptic, datat 1522. Într-o nişă centrală este fixat un crucifix flancat de doi îngeri. Panourile fixe şi cele vizibile când altarul este închis, redau scene din Ciclul Patimilor: Iisus pe Muntele Măslinilor, Judecata lui Pilat, Purtarea Crucii, Flagelarea, Încununarea cu Spini, Pregătirea Crucii, Crucificarea şi Învierea. În scena Încununării cu Spini, unul dintre personaje ţine în mână un bilet pe care scrie 1522. Pe celelalte panouri este reprezentată Cina cea de Taină şi imagini din Vechiul Testament. Predella prezintă imaginea Aşezării în Mormânt.

Pe altar se mai găseşte o inscripţie ce relatează faptul că acesta a fost cumpărat şi restaurat de preotul Johann Welther în anul 1720. Cu acest prilej se vor fi adăugat şi părţile laterale baroce.

În biserică se mai păstrează trei clopote vechi. Clopotul mare este inscripţionat.[2] Clopotul mijlociu este datat 1491 şi ornamentat cu medalioane reprezentând animale fantastice, iar clopotul mic poartă o altă inscripţie[3].

Biserica a fost înconjurată de o fortificaţie poligonală simplă, sprijinită cu contraforţi dar neîntărită cu turnuri, cum se poate vedea pe o gravură din secolul XIX.

În 1901, curtina a fost demolată parţial pentru a se folosi materialul de construcţie la edificarea şcolii.

Bibliografie: Vătăşianu 1959, p. 800; Fabritius-Dancu 1980, pl. 67; Gheorghiu 1985, p. 178; Fabini 1998, p 748-750.

 

 

 

 [1] DIR, C, XIII, II, p. 87-88.

[2] „O rex glorie Ihesu Christe veni cum pace”

[3] „Tempore domini Iosephi magister Caspar fecit”