b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

78. Dumbrăveni (Erzsébetvároş, Erzsébetfalva, Elisabethopol, Eliszabethstadt, Eppeschdorf, Ebes), denumirea veche românească Ibaşfalău sau Elisabetopole, oraş

 

Anul primei atestări scrise: 1332; Henricus sacerdos de Ebes.[1]

 

            1. Din puncte neprecizate de pe teritoriul oraşului provin:

a) Un depozit de bronzuri din epoca bronzului, în greutate totală de 448 kg care s-ar fi descoperit în mod întâmplător în 1870. Pe lângă tipuri diverse de topoare, despre care nu se dau alte precizări, depozitul ar fi conţinut şi un bulgăre de bronz brut în greutate de 336 kg. Atât cifrele, cât şi semnalarea în sine sunt nesigure, şi ar data din Ha timpuriu.

Bibliografie: Rákóczy 1910, p. 596-597; Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 148.

 

b) Două vârfuri de săgeţi din bronz, curbate în urma utilizării, un fragment de lamă de ferăstrău de bronz, trei cuie de bronz şi alte obiecte din acelaşi metal, neprecizate ca formă, provin din acelaşi areal (MINV). Cele două descoperiri pot aparţine unuia şi aceluiaşi depozit, descoperit în etape succesive.

Bibliografie: Rákóczy 1910, p. 596-597.

 

c) Un cazan de bronz cu mâner de fier, o căldare largă de bronz şi o ceaşcă de bronz cu proeminenţe s-au descoperit, fără alte precizări.

Bibliografie: Ortvay 1875, p. 270, 272.

 

d) O bară de aur, un stater macedonean de aur despre care nu se dau alte precizări şi două monede greceşti de bronz bătute în oraşul Erythraea au fost găsite tot aici (MNB).

Bibliografie: Rákóczy 1910, p. 596-597.

 

e) Un tipar de bronz pentru confecţionarea garniturilor de centură de tip avar timpuriu (secolul VI d.Chr).

La MNBud se mai află şi o centură din bronz aurit provenită se pare din acelaşi loc.

Bibliografie: Fettich 1926, p. 64; Reinecke 1928, p. 96; Harhoiu 1996, p. 89; Protase 2000, p. 140.

 

            2. Prin săpături arheologice de salvare desfăşurate în anul 1989 şi continuate de săpături sistematice în anul 1990 sub coordonarea lui P. Beşliu, au fost dezvelite substrucţiile unei biserici gotice sală, databilă în secolul XV.

Zidurile navei şi ale corului cu închidere poligonală sunt sprijinite cu contraforţi.

În partea de V, sunt sesizate urme ale unei tribune.

În subsolul întregului edificiu, accesibil dinspre V, s-a cercetat un ansamblu de cripte, format din nişe funerare suprapuse pe două şi trei etaje, ce se continuă şi în exterior, la E şi N de biserică.

Este posibil ca acest edificiu să fie cel pomenit în testamentul Annei Apafi în anul 1448 ca purtând hramul Sf. Gheorghe.

Actuala biserică luterană este o fostă capelă particulară, construită în anul 1777 de Theodor Török.

În 1671, principele Mihai Apafi I, colonizează armeni pe domeniul său din Dumbrăveni, iar aceştia vor construi în 1738 marea biserică romano-catolică armenească, în stil baroc.

Castelul este construit în anul 1552.

Bibliografie:  Beşliu 1996, p. 1-11; Fabini 1998, p. 174.

 

            3. Pe teritoriul localităţii a funcţionat o mănăstire a ordinului armenesc mechitarian.

Bibliografie: Rusu şi colab. 2000, p. 131-132.

 

 

 

 [1] DIR, C, XIV, III, p. 145.