b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

71. Dealu Frumos (Lesses, Schönberg, Schinebärch, Pulchrum mons), denumirea veche românească Şulumberg, comuna Merghindeal

 

Anul primei atestări scrise: 1280; Gerlacus de Pulcromonte.[1]

 

            1. În localitate sunt semnalate urmele unei aşezări străvechi cunoscute sub numele de Cetatea Păgână.

Obiectivul este necercetat, epoca sa de fiinţare fiind necunoscută.

Bibliografie: Roska 1942, p. 146, nr. 44.

 

2. Biserica luterană a fost construită ca bazilică romanică în prima jumătate a secolului XIII.

Corul de plan rectangular este boltit pe nervuri în cruce, iar arcul triumfal este semicircular, la fel ca şi vechea absidă, astăzi demolată..

Nava în cinci travee este deschisă spre colaterale prin câte cinci arce semicirculare, susţinute pe pile neprofilate. Navele laterale au fost boltite în cruce iar în colaterala de N, s-a păstrat o absidiolă decroşată în grosimea zidului de E.

Iniţial, accesul se făcea prin trei portaluri, pe N, S şi V. Din portalul de V, probabil – odinioară – cel mai impozant, nu s-a păstrat decât un capitel ornamentat în stil romanic cu flori de crin.

La începutul secolului XVI edificiul se transformă din motive strategice. Navele laterale sunt supraînălţate şi boltite în reţea, astfel încât edificiul dobândeşte aspect de biserică hală.

Deasupra corului se ridică un turn de apărare cu galerie de luptă  şi se demolează absida semicirculară.

Pe partea de V a navei se ridică un turn cu dublă funcţionalitate; clopotniţă şi defensivă, iar în interiorul bisericii se sapă o fântână.

Din ansamblul vechi al altarului se mai păstrează doar masa cu cruci de consacrare cioplite pe cele patru laturi şi cu o adâncitură destinată probabil păstrării unor relicve.

Clopotul mare şi cel mijlociu poartă inscripţionat anul 1628, iar clopotul mic anul 1538.

Biserica a fost iniţial înconjurată de o fortificaţie de plan rectangular cu turnuri de colţ scoase în exterior.

În prima jumătate a secolului XVI, fortificaţia este lărgită spre S şi în colţul de SE se construieşte un turn pentagonal. Tot cu acest prilej, lângă turnul de NE, se deschide o intrare protejată de un mic turn cu două etaje şi uşă blindată cu benzi de fier, datată 1522.

În 1647, incinta se lărgeşte spre N, unde se ridică o construcţie defensivă cu locuri pentru păstrarea proviziilor şi un turn. 

Bibliografie: Roth 1905, p. 46, 94-95; Horwath 1931, p. 5-7; Vătăşianu 1959, p. 66-68; Treiber 1971, p. 113; Niedermaier 1975, nr. 403; Drăguţ 1979, p. 121; Fabritius-Dancu 1980, pl. 18; Gheorghiu 1985, p. 129; Fabini 1998, p. 678-682.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 141.