b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

70. Dârlos (Darlac, Durles, Darlaz), comună

 

Anul primei atestări scrise: 1317; Possesio Darlaz.[1]

 

            1. Lucrările agricole efectuate în anul 1973 în grădina cetăţeanului M. Ţuţu au distrus un mormânt de incineraţie din compoziţia căruia făceau parte oase umane incinerate şi trei vase lucrate la roată (secol III î.Chr.).

Bibliografie: Togan 1974, p. 11; Blăjan-Togan 1978, p. 46 sq; Baltag 2000, p. 107.

 

2. În anul 1892, la locul numit Valea Popii, s-a descoperit un torques de argint, spiralat, de tip dacic, terminat cu protome în formă de capete de şerpi (MNBud).

Bibliografie: Hampel 1894, p. 85; Téglás 1894, p. 163-166; 1911, p. 538; Pârvan 1926, p. 540, 548; Popescu 1937-1940, p. 198; Roska 1942, p. 65, nr. 7; Rustoiu 1996, p. 195.

 

            3. În zidul bisericii din această localitate sunt încastrate două fragmente de inscripţii romane funerare.[2] Nu se ştie de unde provin aceste piese.

Existenţa unei aşezări romane pe teritoriul satului nu a fost confirmată până acum.

Bibliografie: Müller 1859, p. 72-73; Gooss 1874, p. 46; 1876, p. 72-73; Popa 2002, p. 74.

 

            4. Pe un ogor de pe teritoriul localităţii s-au găsit, în anul 1872, o sabie de fier, lungă de 41 cm, o cataramă, precum şi ceramică, datând probabil din perioada migraţiilor.

Bibliografie: Rákóczy 1910, p. 748.

 

            5. Biserica-sală, fără turn, este ridicată în prima jumătate a secolului XV, în stil gotic.

Corul poligonal este boltit pe masive nervuri de piatră sprijinite pe coloane angajate. În cele două colţuri de S, coloanele sunt întrerupte de locaşuri cu baldachin, în care s-au păstrat reprezentări de plastică monumentală, realizate într-o manieră arhaică (Sf. Maria şi Sf. Ioan).

În paramentul de N al corului este montată o nişă sacramentară, iar pe partea de S o sedilia cu două locuri, acoperită cu baldachin treflat. În cor se păstrează cristelniţa veche, cioplită dintr-un trunchi de stejar şi purtând fragmente de inscripţie.[3]

O cheie de boltă a corului poartă Chipul Mântuitorului. Pe partea de N a corului a existat o sacristie către care se făcea accesul printr-o uşă cu ancadrament ogival, actualmente zidită.

Arcul triumfal ce desparte corul de navă este realizat în manieră gotică.

Boltirea navei este ceva mai târzie, probabil din jurul anului 1500.

Pe partea de S a navei se păstrează trei ferestre cu ancadramente gotice, iar deasupra portalului de V se deschide o rozetă.

Portalul de V este foarte frumos lucrat, cu colonete ce se sprijină pe baze pentagonale şi se încheie cu o friză de capiteluri. Friza este ornamentată cu motive vegetale; frunze de stejar şi ghindă, respectiv frunze de viţă şi struguri. Peste portal se deschide un câmp ornamental rectangular delimitat de pilaştrii sprijiniţi pe console împodobite cu motive vegetale. În timpanul portalului se păstrează urme de pictură.

Picturi murale se păstrează în mai multe locuri, atât în interiorul, cât şi în exteriorul monumentului. În interiorul corului s-au degajat în 1975 picturi în benzi ornamentale şi figurile a doi sfinţi, realizate la începutul secolului XVI. Se pare că, în secolul XIX, aceste picturi erau mult mai bine vizibile, deoarece s-a păstrat o descriere din anul 1845, în care se relatează despre scene ca: Cina cea de Taină, Patru Evanghelişti, David, Solomon, Sf. Ştefan şi Ladislau.

Pe paramenţii exteriori ai corului, în partea superioară s-au păstrat scene pictate pe fond albastru, de frapantă asemănare cu cele cunoscute din Moldova perioadei lui Petru Rareş (1527-1538).

Pe faţada de S este reprezentată Prinderea lui Cristos şi Imaginea Sf. Cristofor.

Pe faţada de SE, întâlnim Scena Crucificării, pe E, Judecata lui Pilat din Pont, iar pe N, Coborârea de pe cruce şi Aşezarea în Mormânt.

În timpanul portalului de V, întâlnim reprezentarea lui Iisus între Sf. Ioan şi Sf. Maria (Deesis), o temă întâlnită mai frecvent în iconografia ortodoxă.

Fortificaţia poate fi astăzi doar dedusă în teren, însă pe o gravură din secolul XIX se poate vedea că biserica a fost înconjurată de o curtină, iar localnicii relatează că încă la începutul secolului XX se păstra o parte a incintei, cu cămări de provizii.

Bibliografie: Vătăşianu 1959, p. 553, 583; Treiber 1971, p. 171; Drăguţ 1979, p. 76; Fabritius-Dancu 1980, pl. 60; Nussbächer 1990, p. 74-77; Porumb 1981, p. 58; Fabini 1998, p. 161-164.

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 321.

[2] CIL, III, 961; IDR, III/4, 98, 99.

[3] „Hoc…JHSM…1527”