b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

16. Arpaşu de Sus (Feköárpás, Ober-Arpasch, Oberarpash), comuna Arpaşu de Jos

 

Anul primei atestări scrise: 1589; Felseo Arpas.[1]

 

            1. La locul numit Calea Fânului s-a găsit un topor perforat de piatră, un ciocan de piatră şi un prâsnel. Aceste artefacte pot fi încadrate în epoca neolitică.

În acelaşi loc s-a descoperit şi o mărgea de pastă verde cu cinci proeminenţe albe şi albastre, încadrabilă în a doua vârstă a fierului (colecţia Orosz din Cluj).

Bibliografie: Roska 1941, p. 58; 1942, p. 87, nr. 31.

 

            2. La E de sat, între pâraiele Plăvaia şi Arpaşu Mare, se află un deal numit Cetăţea (Cetăţuia), pe care s-a descoperit o mică aşezare dacică fortificată printr-un val mare de pământ cu două palisade, care o desparte de platoul Tinosu.

Săpăturile au pus în evidenţă urme de locuinţe şi alte construcţii, un numeros material ceramic şi relativ puţine obiecte de metal.

Sub locuinţe au fost descoperite gropi de provizii.

            Aşezarea se datează în secolele I î.Chr.-I d.Chr.

Bibliografie: Roska 1941, p. 58; 1942, p. 87, nr. 31; Horedt 1949, p. 142; Bichir 1969, p. 146 sqq.; Macrea 1957, p. 145-149, 151 şi 153; Macrea-Glodariu 1976; Glodariu 1983, p. 7, 14, 17, 30, 45-46, 54, 61-63, 65-68, 70, 74, 114, 117, 128, 152-154; Glodariu-Iaroslavschi 1979, p. 26, 91, 120, 134; *** 1994, p. 120; Rustoiu 1996, p. 185, 194; 1997, p. 105.

 

            3. Drumul care duce din sat spre munte este numit Calea Glăjăriei.

La aproximativ 1-1,5 km de sat spre S, pe acest drum, în punctul numit La Glăjăria Veche, situat la E de acesta s-au descoperit numeroase fragmente de obiecte de sticlă, fragmente de ceramică şi frită care provin de la o instalaţie pentru topit sticla.

Se crede că în acest punct se află glăjăria atestată documentar în anul 1715.

            În 1804 Bäptist Fischer, conducătorul de atunci a glăjăriei, a reconstruit-o în valea Albotei, pe locul cel vechi,

            În 1827 glăjăria a fost mutată în valea Arpaşu Mare. La această sticlărie au lucrat o mulţime de nemţi şi alţi lucrători adunaţi din multe zone depărtate. Venirea acestora a făcut să se fondeze un al doilea sat la poalele muntelui, sat ce avea şi o şcoală cu limba de predare germană.

            În 1844 glăjăria a fost din nou ridicată de către Ferdinand Friederich după decădere, dând sticlă curată şi şlefuire frumoasă.

            În 1880 sticlăria a fost mutată la Porumbacu de Sus. Cu această ocazie, în colonie au mai rămas doar cinci familii de nemţi, care cu timpul s-au românizat şi s-au mutat în satul Arpaşu de Sus, devenind agricultori.

Bibliografie: *** 1832; *** 1839, p. 407; Treunfeld 1839, p. 335; *** 1844; *** 1844a, p. 198-200; Bielz 1846-1848, p. 160; *** 1853, p. 141; *** 1858; Obert 1860, p. 22; Kees 1884, p. 864; Stan 1928, p. 136-138; Sághely 1938, p. 231, 279, 291; Bunta-Imre 1983, p. 68.

 

            4. Mănăstirea ortodoxă datează cert din secolul al XVII-lea.

Amplasamentul exact şi hramul mănăstirii au rămas necunoscute.

Bibliografie: Rusu şi colab. 2000, p. 59.

 

 [1] Suciu 1966, p. 45.