b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

15. Arpaşu de Jos (Alsóárpás, Unter-Arpasch, Unterarpash), comună

 

Anul primei atestări scrise: 1223; rivulum qui dicitur Arpas.[1]

 

1. Mănăstirea ortodoxă de aici (cu hramul Adormirea Maicii Domnului) a fost ridicată pe moşia contelui Adam Teleki, la o depărtare de câţiva km de sat, într-o dumbravă numită Podeiul.

Ea este atestată prima dată în anul 1726 şi este distrusă în anul 1761.

După aceea se refac un număr de două chilii.

Bibliografie: Rusu şi colab. 2000, p. 58.

 

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 28.