b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

13. Apoş (Szász-Apátfalva, Abstdorf, Appesdorf, Appesterf, Villa Abbatis), denumirea veche românească Aposdorf, comuna Bârghiş

 

Anul primei atestări scrise: 1322; printre posesiunile mănăstirii Cârţa apare: Villa Abbatis.[1]

 

            1. Din puncte diferite, neprecizate, de pe teritoriul satului, se cunosc:

a) O secure de luptă din serpentin, din epoca bronzului.

Bibliografie: Kenner 1860, p. 397; Gooss 1876, p. 8; Tocilescu 1880, p. 780; Téglás 1887, p. 194; 1900, p. 116; Andrieşescu 1912, p. 30; Roska 1942, p. 26, nr. 96.

 

b) O secure de bronz, din epoca bronzului.

Bibliografie: Kenner 1860, p. 397.

 

c) Două celturi de bronz de la sfârşitul epocii bronzului.

Bibliografie: MM.

 

d) Un inel de bronz răsucit în formă de şarpe, încadrabil cronologic în a doua vârstă a fierului.

Bibliografie: Kenner 1860, p. 397; Gooss 1876, p. 8; Tocilescu 1880, p. 820; Téglás 1870, p. 194; Roska 1942, p. 26, nr. 96; Popa 2001, p. 421.

 

e) Un ac de argint, probabil din a doua vârstă a fierului, găsit împreună cu un obiect de bronz neprecizat.

Bibliografie: Kenner 1860, p. 397; Gooss 1876, p. 8; Tocilescu 1880, p. 821; Téglás 1887, p. 194; Roska 1942, p. 26, nr. 96.

 

f) Greutăţi de ţesut, din lut, greu de încadrat cronologic.

Bibliografie: Teutsch 1880, p. 109.

 

            2. O seceră din bronz cu cârlig a fost achiziţionată în anul 1959. Ea a făcut parte dintr-un depozit de bronzuri, găsit în anul 1920, la arat. Depozitul s-a împrăştiat şi este de fază neprecizată.

Bibliografie: Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 147; Popa 2001, p. 419.

 

            3.  Biserica-sală construită la începutul secolului XV în stil gotic, cu cor absidat poligonal sprijinit de contraforţi.

Turnul clopotniţă este târziu (1799).

 Bibliografie: Fabini 1998, p.2.

 

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 358.