b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

12. Apoldu de Sus (Nagyapold, Felső-Apold, Großpold, Groß-Polden, Oberpold, Griszpult, Apoldia Superior, Opold Superior), denumirea veche românească Apoldu Mare, comuna Miercurea Sibiului

 

Anul primei atestări scrise: 1272-1290; regele Ladislau al IV-lea donează lui Paulus plebanus de Apoldya o moşie.[1]

 

            1. În localitate s-a descoperit un topor de amfibolit.

Bibliografie: Roska 1942, p. 186; *** 1994, p. 79; Kalmar 1999, p. 140.

 

2. În hotarul localităţii s-a descoperit o brăţară hallstattiană de aur, cu un capăt terminat printr-un cap de bou şi celălalt într-un cap de berbec şi 18 inele de tip Brăduţ.

Bibliografie: *** 1876, p. 335; Popescu 1956, p. 218 şi 228, fig. 140/1; *** 1994, p. 79; Vasiliev 1980, p. 23 – pune descoperirea la Apoldu de Jos.

 

3. În pădurea Dumbrava s-a descoperit un lanţ de aur şi o verigă spirală din perioada hallstattiană.

Bibliografie: *** 1994, p. 79.

 

4. Din această localitate sunt cunoscute 10 monede dacice de argint, menţionate în literatura arheologică de specialitate. De asemenea se aminteşte o drahmă din Dyrrhachium şi ceramică dacică.

Bibliografie: Marţian 1920, p. 23; Glodariu 1977, p. 99; *** 1994, p. 79.

 

5. Pe hotar, între Apoldu de Sus şi Apoldu de Jos, în apropierea pârâului care traversează hotarele celor două comune, la punctul Gorgan Luncă, au apărut fragmente ceramice şi tegulare romane (MNB – descoperiri I. Ghiurghievici, 1933 – poate o villa ?, mai sigur o aşezare). De aici provine şi o fibulă.

D. Popa este de părere că aici există un vicus şi 2 villa.

Bibliografie: Glodariu 1977, p. 99; *** 1994, p. 79; Protase 2000, p. 21; Popa 2000, p. 161, 185; 2002, p. 25.

           

            6. În apropierea aşezării descrise anterior, în punctul Curtea Velii, pe o pantă lină, a fost cercetată o villa rustica.

Bibliografie: Popa 2002, p. 25.

 

7. În cursul secolului trecut, în anul 1860, a fost descoperit, pe teritoriul comunei, la N de aceasta, un tezaur cu peste 455 de denari romani republicani, păstraţi parţial – ca număr –, emişi între anii 196 / 173-38 î.Chr. Între piese s-a descoperit şi o imitaţie locală.

Bibliografie: Kenner 1863, p. 311-319; Winkler 1967, p. 142; Pârvan 1926, p. 611; Gooss 1877a, p. 73; *** 1994, p. 79.

 

            8. Prin anii 1967-1968 s-a descoperit în comună un denar de la Sextus Pompeius.

Bibliografie: Mitrea 1973-1975, p. 319, nr. 33.

 

            9. Lângă sat se semnalează tumuli.

Bibliografie: *** 1994, p. 79.

 

            10. În punctul numit Levejoare, sub coordonarea lui N. Branga, s-au cercetat exhaustiv în campaniile anilor 1975, 1976 şi 1977 urmele unui complex agrar-viticol roman.

Au fost degajate trei construcţii: locuinţa fermei (villa), un turn (turris) şi clădiri anexe.

Complexul este distrus cu prilejul invaziei carpice de la mijlocul secolului III, dar se mai constată unele reamenajări ulterioare, probabil la începutul secolului IV.

Bibliografie: Branga 1980, p. 45-55; Protase 2000, p. 21; Popa 2002, p. 25.

 

11. De aici provin un altar funerar[2], o lespede funerară[3] şi un epitaf[4]. Toate aceste descoperiri s-au făcut pe malul văii Apoldului, între Apoldu de Sus şi Apoldu de Jos.

Bibliografie: Popa 2002, p. 25.

 

12. Pe malul din stânga văii Apoldului, în vecinătatea celor două villae, se află o aşezare a populaţiei autohtone daco-romane.

Bibliografie: Popa 2002, p. 25-26.

 

13. La S de comună, pe malul pârâului Borschof, s-au descoperit fragmente ceramice de tip Ciugud cu fragmente de căldări de lut, databile în secolele XI-XII.

Bibliografie: Horedt 1951, p. 191; *** 1994, p. 79.

           

14. Până la începutul secolului XIX a existat o biserică romanică, ridicată în secolul XIII şi înlocuită printr-un edificiu în stil neoclasic.

Imagini fotografice de epocă redau încă vechiul turn clopotniţă, cu ancadramente geminate romanice la primele două etaje.

Iniţial, biserica romanică a fost înconjurată de o curtină ovală şi un turn mic de poartă în partea de V.

În secolele XVI-XVII fortificaţia este amplificată cu mai multe turnuri, dintre care un mare turn octogonal păstrat în imagini fotografice de epocă.

În 1867 se demolează fortificaţia pe laturile de S şi V, iar în 1881 se prăbuşeşte turnul octogonal.

Din fortificaţie s-au păstrat doar la NE de actuala biserică urme greu databile.

Bibliografie: Horwath 1936, harta; Fabini 1998, p. 238.

 

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, II, p. 49.

[2] IDR, III/4, 12.

[3] IDR, III/4, 13.

[4] IDR, III/4, 14.