b

Cuprins

Prescurtări

 

Mediul geografic

Repertoriul descoperirilor (AZ)

Perioade istorice (AZ)

·        Paleolitic

·        Neolitic şi eneolitic

·        Bronz

·        Hallstatt

·        Laténe

·        Roman

·        Medieval Timpuriu

·        Medieval

·        Descoperiri Monetare

style='font-family:Arial'>

 

 REPERTORIUL ARHEOLOGIC AL JUDEŢULUI SIBIU

SITURI, MONUMENTE ARHEOLOGICE ŞI ISTORICE

Autor: Sabin Adrian Luca, Zeno Karl Pinter, Adrian Georgescu.

ISBN 973-590-856-5, Editura Economică, Sibiu 2003.

Volum realizat cu sprijinul deosebit al: Asociaţia NIKE – pentru sprijinirea învăţământului şi cercetării istorice şi arheologice sibiene; S.C. Clio Consult S.R..L.; Fundaţia AZZOLA, Sibiu.

Copyright ă 2004 by Editura Economică 2003.

Seria Bibliotheca Septemcastrensis III, Universitatea “Lucian Blaga” Sibiu, Institutul pentru Cercetarea şi Valorificarea Patrimoniului Naţional în Context European.

 

 

 

9. Alţâna (Alcina, Alezina, Altzen, Alzen, Alcyna, Olchona), comună

 

Anul primei atestări scrise: 1291; Gerlah et Stephanus comites de Olchona.[1]

 

            1. Din puncte neprecizate de pe teritoriul satului provin două topoare de cupru cu braţele în cruce de perioadă eneolitică (MNB).

Bibliografie: Popescu 1944, p. 30, pl. I/5-6; Vulpe 1975, p. 40, pl. 17/130-131; Kalmar 1999, p. 139; Popa 2001, p. 419.

 

            2. În anul 1886 s-a găsit, la locul Vuer der Muerkell, într-un vas de lut, un depozit de bronzuri compus din: cinci seceri de bronz (patru cu mâner îndoit, una cu buton), şapte brăţări ornamentate, un buton, o spirală de sârmă, o placă mică de bronz, fragmentul unui ac cu cap sferic ornamentat, perle de chihlimbar şi fragmente de ceramică.

Depozitul se poate data în epoca târzie a bronzului (MNB, transferate la MNBuc).

În 1893 s-a descoperit, în acelaşi loc, o mărgea de pastă de sticlă şi o perlă de chihlimbar.

Depozitul se datează în Ha A1 şi se încadrează în seria Cincu-Suseni (secolul XII î.Chr.).

Bibliografie: Müller 1887, p. 9-10; Téglás 1887, p. 190; 1892, p. 406; Marţian 1920, p. 15; Roska 1942, p. 15, nr. 15; Horedt 1944, p. 99; Rusu 1963, p. 207, nr. 1; Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 81, pl. 113 / 1-11; Popa 2001, p. 419.

 

            3. Biserica luterană a fost, iniţial, o bazilică romanică din secolul XIII, cu trei nave şi cinci travee, din care se mai păstrează atât navele, cât şi traveea corului.

În pod se mai văd ferestrele romanice ale navei centrale.

În perioada gotică biserica a fost transformată într-o biserică-hală; totodată, s-a adăugat traveea poligonală a altarului.

Vechiul turn clopotniţă este demolat în anul 1853, iar în 1858 este terminat actualul turn.

Cristelniţa din anul 1404, este una dintre cele mai valoroase piese gotice de acest gen din Transilvania şi poartă o inscripţie.[2]

În paramentul sudic al corului se păstrează o placă votivă din anul 1575, dedicată infantei lui Jakob şi Euphrosine Paleolog.

Fortificaţia bisericii este de plan oval şi a fost prevăzută cu patru turnuri în direcţia celor patru puncte cardinale.

Turnul de E este turn de poartă.

În secolul XVI, curtina este amplificată înspre E cu o a doua incintă poligonală.

Bibliografie: Roth 1905, p. 5; Halaváts 1914, p. 374-375; Horwath 1936, harta; Treiber 1971, p. 51-52; Vătăşianu 1959, p. 574; Fabini 1998, p. 20.

 

9. Alţâna (Alcina, Alezina, Altzen, Alzen, Alcyna, Olchona), comună

 

Anul primei atestări scrise: 1291; Gerlah et Stephanus comites de Olchona.[3]

 

            1. Din puncte neprecizate de pe teritoriul satului provin două topoare de cupru cu braţele în cruce de perioadă eneolitică (MNB).

Bibliografie: Popescu 1944, p. 30, pl. I/5-6; Vulpe 1975, p. 40, pl. 17/130-131; Kalmar 1999, p. 139; Popa 2001, p. 419.

 

            2. În anul 1886 s-a găsit, la locul Vuer der Muerkell, într-un vas de lut, un depozit de bronzuri compus din: cinci seceri de bronz (patru cu mâner îndoit, una cu buton), şapte brăţări ornamentate, un buton, o spirală de sârmă, o placă mică de bronz, fragmentul unui ac cu cap sferic ornamentat, perle de chihlimbar şi fragmente de ceramică.

Depozitul se poate data în epoca târzie a bronzului (MNB, transferate la MNBuc).

În 1893 s-a descoperit, în acelaşi loc, o mărgea de pastă de sticlă şi o perlă de chihlimbar.

Depozitul se datează în Ha A1 şi se încadrează în seria Cincu-Suseni (secolul XII î.Chr.).

Bibliografie: Müller 1887, p. 9-10; Téglás 1887, p. 190; 1892, p. 406; Marţian 1920, p. 15; Roska 1942, p. 15, nr. 15; Horedt 1944, p. 99; Rusu 1963, p. 207, nr. 1; Petrescu-Dîmboviţa 1977, p. 81, pl. 113 / 1-11; Popa 2001, p. 419.

 

            3. Biserica luterană a fost, iniţial, o bazilică romanică din secolul XIII, cu trei nave şi cinci travee, din care se mai păstrează atât navele, cât şi traveea corului.

În pod se mai văd ferestrele romanice ale navei centrale.

În perioada gotică biserica a fost transformată într-o biserică-hală; totodată, s-a adăugat traveea poligonală a altarului.

Vechiul turn clopotniţă este demolat în anul 1853, iar în 1858 este terminat actualul turn.

Cristelniţa din anul 1404, este una dintre cele mai valoroase piese gotice de acest gen din Transilvania şi poartă o inscripţie.[4]

În paramentul sudic al corului se păstrează o placă votivă din anul 1575, dedicată infantei lui Jakob şi Euphrosine Paleolog.

Fortificaţia bisericii este de plan oval şi a fost prevăzută cu patru turnuri în direcţia celor patru puncte cardinale.

Turnul de E este turn de poartă.

În secolul XVI, curtina este amplificată înspre E cu o a doua incintă poligonală.

Bibliografie: Roth 1905, p. 5; Halaváts 1914, p. 374-375; Horwath 1936, harta; Treiber 1971, p. 51-52; Vătăşianu 1959, p. 574; Fabini 1998, p. 20.

 

 

 

 [1] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 190.

[2] „anno domini millessimo CCCCIIII tempore regis Sigismundi”

[3] Zimmermann şi colab., UB, I, p. 190.

[4] „anno domini millessimo CCCCIIII tempore regis Sigismundi”